Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

Tilbage
H.M. Dronningens Nytaarstale

Det er årets sidste aften. Efter julen med dens funklende lys og varme toner, med røde hjerter og dybgrønne grangrene, hvor vi helst samles med familien og dem, der står os allermest nær, kommer nytårsaften. Den bryder ind over os med stort rabalder, selv om nogle også i aften foretrækker at fejre den i det stille. For i nat tager vi afsked med det gamle år og byder det nye velkommen. Det maner til eftertanke. Det ny og ukendte kan virke både lokkende og skræmmende. Sådan oplevede vi det som børn, men, hånden på hjertet, sådan kan det stadig føles.

Netop i år kan der være mange, som bekymrer sig for, hvad det nye år vil bringe. Overalt tales og skrives der alvorsfuldt om verdensøkonomien, der er ved at tabe pusten, og vi kan frygte, at vi også kommer til at mærke det i vores egen dagligdag. Mange vil naturligt være bekymrede for deres arbejde, og om det bliver sværere at få familiens økonomi til at hænge sammen.

Vi har længe vænnet os til, at alt gik bedre og bedre, at morgendagen tegnede stadig lysere. Nu males der med mørkere farver; men lad os alligevel se op og ud og sætte vore bekymringer i forhold til et større perspektiv.

Andre steder kæmper mennesker med problemer af en helt anden karakter. Der hersker sult og sygdom, nød og krig. Målt med den målestok er Danmark så afgjort blandt verdens mest privilegerede nationer. Det forpligter. Vi kan ikke i en moderne verden isolere os og lade andre om at løse de problemer, der ikke umiddelbart berører os selv. Vi har igennem mere end et halvt århundrede engageret os i mangfoldige internationale sammenhænge, og Danmark har ydet betydelig bistand til udviklingsarbejde mange steder i verden. Særligt i nedgangstider er der behov for fortsat at tage et aktivt medansvar. Vi har mulighederne, og vi har meget at byde på. Det kan vi i grunden være stolte over.

Danmark skal i 2009 vise sin formåen på et område, der berører os alle. Vi har påtaget os værtskabet for FN’s klimakonference. Det er en stor opgave, og vi vil få brug for al vor viden og erfaring, når vi skal medvirke til at finde løsninger på de klimaproblemer, som synes at blive stadig større. Vi har stor viden og erfaring, når det handler om at forvandle miljøproblemer til nye muligheder. Vi har også lange traditioner for at formidle synspunkter og for at få mange parter til at bøje sig mod hinanden og opnå den grad af enighed, som kan føre til resultater.

Danmark er trods den økonomiske krise stadig et rigt samfund og et trygt samfund. Det er noget som mange generationer har bygget op over lang tid, og fundamentet har først og fremmest været de menneskelige ressourcer: flid og godt humør, praktisk sans parret med venlighed.

De egenskaber skal vi holde fast ved. Dem har vi brug for til alle tider, ikke mindst når vanskelighederne begynder at melde sig. Så er det vigtigt, at vi ikke tager alle goderne for givet, eller betragter vore medmennesker som blot og bart en sag, der skal ekspederes. Man kan godt sige tak for det, man får, selvom man har ret til at få det. At yde med et smil og tage imod med et ”tak!” Det får så meget til at glide lettere.

I vores samfund er vi dybt afhængige af hinanden, og af de grupper af mennesker, der får hverdagen til at hænge sammen. Det gælder skolelæreren, der lærer vore børn at læse og åbner en hel verden for dem. Det gælder hjemmehjælperen, som kommer rundt til de ældre og handicappede og får deres dagligdag til at fungere. Det gælder sygeplejersken og politibetjenten, der med lige dele professionalisme og omsorg sikrer vores tryghed. Endelig gælder det de mange, som rundt omkring i stat og kommune skal bistå og vejlede deres medborgere i stort og småt. Deres indsats har vi alle grund til at påskønne, og jeg vil gerne på denne årets sidste aften sige dem tak for hvad de yder og ønske godt nytår.

Også i år er der mange familier, som på denne aften må savne at være sammen med en af deres kære, fordi han eller hun må opholde sig langt fra hjemmet og fra Danmark

Her tænker jeg særligt på vore soldater mange steder i verden, men først og fremmest på de, som er udsendt til Afghanistan. Her udfører de deres opgaver med dygtighed og stort mod, men til stadighed, trods alle farer med stor ansvarsfølelse og godt humør. De fortjener alle vores påskønnelse og vores tak for hvad de gør. Derfor var det en glæde for Kronprinsen at besøge de danske soldater i Helmand provinsen og personligt få et indblik i deres liv dernede. Når vi har dem i vore tanker i aften så lad os også huske på de ofre, det har krævet og tænke på de efterladte som sidder tilbage med sorgen og savnet.

I aften omfatter min nytårshilsen også hele Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet med tak for hvad de dagligt yder for vores sikkerhed og tryghed her i Danmark.

Det har sin pris, at Danmark åbent forfægter synspunkter og forsvarer ideer, som er rodfæstet i vores kultur og baggrund. Det mærker de mennesker som arbejder for Danmark i udlandet. Det er blevet tydeligt i dette år da den danske ambassade og et hotel i Islamabad i Pakistan blev ramt af terrorbombning. Mine tanker og min medfølelse går til de efterladte og de sårede.

Prinsgemalen og jeg havde i efteråret den store oplevelse at besøge Tanzania. Også der fik vi lejlighed til at møde nogle af de mange danske, som er med til at skabe bedre vilkår for mennesker i fjerne egne af verden. De gør en prisværdig indsats, som vi alle kan være stolte af. Jeg ønsker dem et godt nytår både for deres virke og for dem hver især.

Jeg sender min nytårshilsen til alle danskere i udlandet og til alle, der må tilbringe nytårsaften på søen. Her skal også gå en varm hilsen til Søværnets skib Absalon og hele dets besætning.

Det er mig altid en glæde at kunne sende min hilsen til de danske i Sydslesvig, og særligt i år hvor jeg for få måneder siden havde den gode og festlige oplevelse at være med til indvielsen af det nye danske gymnasium i Slesvig. Det var en bekræftelse af den smukke måde hvorpå sydslesvigerne stadig slutter op om deres danske arv, samtidig med at de er respekterede borgere i deres land.

Også i år går mine tanker til Færøerne og jeg mindes de mange gode møder med det færøske folk, som min familie og jeg har haft i årernes løb. Jeg ønsker et godt nytår til alle.

I dette efterår har Grønland taget en stor beslutning ved folkeafstemningen den 25. november. Jeg glæder mig til at være i Grønland på nationaldagen den 21. juni, hvor det nye grundlag for relationerne mellem Danmark og Grønland træder i kraft. Jeg ser hen til et fortsat tæt og fortroligt samarbejde mellem Danmark og Grønland. Jeg ønsker et godt nytår for det grønlandske samfund og for hvert enkelt hjem.

For min familie og mig har 2008 være et travlt år, men først og fremmest et glædeligt år, hvor vi kunne fejre Prins Joachim og Prinsesse Maries bryllup. Den måde hvorpå ikke blot egnen omkring Schackenborg, men hele landet samledes omkring vores søn og hans unge brud, har varmet vore hjerter. Prinsgemalen og jeg og hele familien bringer vores tak for al den hjertelighed, vi har mødt igennem hele året overalt, hvor vi er kommet både herhjemme og ude under fremmede himmelstrøg.

Nu er det gamle år næsten forbi. Om lidt river vi det sidste blad af kalenderen for 2008. Et nyt år kan begynde: 2009. Hvad vil det år bringe? Nye bekymringer? Ny udfordringer! Nye gode oplevelser med familien og med dem, vi arbejder sammen med. Hvis der skulle blæse lidt koldere vinde i det kommende år, kan det være en udfordring til os om at stå sammen og være opmærksomme på dem, som vi kan give en hjælpende hånd med et smil og med en tak, for det ethvert af vore medmennesker betyder for os.

Til hver og en ønsker jeg et godt og glædeligt nytår.

GUD BEVARE DANMARK
Statsministerens Nytaarstale

Godaften!
Det er første dag i det nye år. Vi er altid spændte på, hvad et nyt år vil bringe. Men i år nok mere end sædvanligt.
For siden sidste nytår har verden ændret sig.
2008 blev mere uroligt, end vi har været vant til. Et økonomisk uvejr raser i verden omkring os. Og det sender også bølger ind over os.
Virksomheder er kommet i vanskeligheder. Nogle medarbejdere er sagt op. Andre frygter at blive arbejdsløse. Nogle oplever, at deres pensioner er mindre værd.
Andre at det er svært at sælge huset.
Jeg forstår godt, at mange er bekymrede eller usikre.
Regeringen tager situationen meget alvorligt. Vi vil ikke tøve med at tage de initiativer, der skal til, for at Danmark kommer helskindet gennem krisen. Med høj beskæftigelse og sund økonomi.

2008 var også året, hvor den internationale terrorisme kom tæt på Danmark. Vores ambassade i Islamabad i Pakistan blev mål for en terrorbombe. Flere blev dræbt.
Senere blev en udsendt dansk politimand dræbt ved en terrorbombning af et hotel i samme by.
Vore tanker går til de berørte familier, som blev ofre for den skruppelløse terrorisme.
Og mange tænker ængsteligt på, hvad det næste kan blive. Regeringen følger udviklingen tæt. Vi gør vort yderste for at skabe sikkerhed og tryghed for den enkelte.
Og vi vil sammen med vore partnere bekæmpe terrorismen ved dens rod.
Det er desværre en kamp, som også har sin pris.
I ugerne op til jul blev fem danske soldater dræbt i Afghanistan. Det er en stor tragedie og et chok for de familier og pårørende, som så brutalt har mistet én af deres kære.
I det forløbne år har flere danske soldater mistet livet under tjenesten. Og andre er blevet såret.
Jeg vil udtrykke min dybeste medfølelse med deres familier og pårørende. Mine tanker går til jer, der har lidt så smertelige tab.
Mine tanker går også til de dræbte soldaters kammerater. Vi skylder jer den største tak og dybeste respekt for den indsats, som I yder under vanskelige forhold.
Mange spørger, om det kan nytte.
Ja, det nytter.
For nogle måneder sider besøgte jeg vore soldater i Afghanistan. Jeg er imponeret over, hvad de har udrettet. Vi kan være stolte af dem. De yder en dygtig indsats for at skabe sikkerhed og et bedre liv for den lokale befolkning. De gør Danmark ære.
Vi lever i en ny verden. En verden, hvor terrorister kan slå til hvor som helst – også i Danmark. En verden, hvor forsvaret af vores sikkerhed starter fjernt fra dansk jord.
Afghanistan må ikke igen blive et fristed for terrorister. Derfor er vi i Afghanistan.
Det handler om sikkerhed. Og det handler om, at vi danskere tager medansvar i verden. Vi ønsker frihed, fred og sikkerhed. Så må vi også selv yde et bidrag.
Derfor er danske soldater, politifolk og andre udsendte med til at bekæmpe terrorister i Afghanistan, jage pirater ved Somalia og sikre freden i Kosovo og Georgien og i andre af verdens brændpunkter.
Jeg vil gerne sige en varm tak til alle jer, der gør tjeneste for Danmark rundt om i verden.
I har ikke spurgt, om det kan nytte.
I har gjort, hvad I fandt rigtigt.
I er en inspiration for os alle.
En inspiration til selv at tage ansvar. Og ikke blot vælte opgaven over på andre.
Til selv at yde en indsats. Og ikke blot kræve af andre.
Til at se muligheder. Og ikke blot give op.
Det er den holdning, der skaber respekt om os danskere ude i verden.
Det er den holdning, der skal til for at klare udfordringer og modstand.
Og det er også den holdning, som nu skal bringe os styrkede ud af det økonomiske stormvejr.

Endnu er det for tidligt at sige, hvor længe den økonomiske krise vil vare. Eller hvor streng, den vil blive. Men i forhold til mange andre lande er vi i Danmark godt rustede til en svær tid.
Vi har en lav ledighed. Hvor andre lande har høj arbejdsløshed.
Vi har overskud i forhold til udlandet. Hvor andre lande har underskud.
Vi har lav offentlig gæld. Hvor andre lande slæber med store underskud og voksende gæld.
Vi er godt rustede, fordi vi i en lang årrække har ført en sund og stabil økonomisk politik.
I de senere år har vi haft store overskud på statens finanser. De overskud har vi brugt til at betale af på gælden.
Vi har lagt til side i de fede år. Så der er noget at tære på i de mere magre.
Derfor har vi nu større handlefrihed.
Og det benytter vi os af allerede i år. Vi giver et skub til dansk økonomi.
Blandt andet ved at sænke skatten. Så de fleste familier vil have flere penge til rådighed i år.
Og vi skal have gang i bankernes udlån til fornuftige projekter.
Det er godt, når kassen bliver smækket i for spekulanter og lykkeriddere.
Men det er galt, hvis bankerne nu går i den anden grøft og holder op med at låne ud til sunde virksomheder med gode forretningsidéer. Eller til familiers fornuftige køb af hus eller bil. For så går samfundet i stå. Til skade for os alle sammen.
Allerede her i januar vil vi derfor tilbyde at skyde ny kapital ind i veldrevne banker. Ikke af hensyn til bankerne. Men for at bankerne fortsat kan låne ud. Til gavn for os alle sammen.
Selvfølgelig på betingelser. Pengene skal ud at arbejde. Og bankdriften skal være sund, solid og sober.
Hvis alt dette ikke rækker, vil vi tage yderligere skridt for at sikre den økonomiske aktivitet.
Vi har planlagt massive investeringer i en modernisering af det danske samfund over de kommende år. Hvis det er nødvendigt, vil vi fremrykke en række af disse investeringer.
I nye og moderne hospitaler.
I bedre skoler, daginstitutioner og ældreboliger.
I en mere moderne, effektiv og miljøvenlig transport – både i biler, tog og busser.
Vi vil slå to fluer med ét smæk: Sætte skub i økonomien her og nu og forbedre velfærd, miljø og konkurrencekraft i fremtiden.
Og vi er parate til endnu en gang at bruge skatten til at sætte skub i økonomien.
Regeringen har en skattereform i støbeskeen. En skattereform, hvor vi sænker skatten på det, vi vil have mere af – arbejde. Og hæver skatten på det, vi vil have mindre af – forurening.
Hvis økonomien fortsætter med at se dyster ud, kan vi indfase skattereformen, så danskerne får flere penge mellem hænderne til en start.
Så kan vi på én gang sikre, at der kommer gang i økonomien, at det bedre kan betale sig at arbejde, og at det bedre kan betale sig at passe på miljøet.

Vi står over for en betydelig udfordring. En international økonomisk krise af et historisk omfang.
En krise indeholder både en fare og en mulighed.
En fare, hvis et unødigt sortsyn fører til en ond cirkel med yderligere krise, kaos og kollaps.
Men en krise giver også mulighed for at tænke nyt. At finde vejen ud af vanskelighederne med nye idéer, nye metoder, nye initiativer.
Lad os bane en sådan vej. En vej til ny, holdbar vækst. Grøn vækst.
Lad os sætte den vision at skabe en ny, grøn økonomi. Et samfund, hvor vi er helt uafhængige af forurenende brændsler som kul, olie og gas.
Det kræver, at vi omlægger produktion og forbrug. Gradvist, men målrettet.
I Danmark skal vi udvikle grønne løsninger, som hele verden kan få glæde af.
På den måde kan vi sætte gang i økonomien, skabe titusindvis af grønne jobs og dreje hele samfundet mod en grøn, bæredygtig vækst.
Det er vejen frem.
Det grønne samfund er ikke et samfund uden vækst. Vi skal tværtimod sætte gang i væksten med ny teknologi, grønne idéer og en blomstrende eksport. Vi skal gøre Danmark til en grøn vindernation.
Ikke med forbud og påbud, der kvæler livsglæde og virkelyst. Men med dynamisk grøn vækst.
Med grøn energi fra vind, biobrændsler, sol og andre vedvarende energikilder.
Med flotte plus-energihuse, der producerer mere energi, end de bruger.
Med højhastighedstog og topmoderne jernbaner.
Med moderne og hurtige elbiler.
Med ordentlige veje, der er anlagt, så de tager hensyn til naturen.
Med et landbrug, der beskytter naturen og leverer grøn energi, sikre fødevarer og fortsat store eksportindtægter.
Og vi skal vise et globalt grønt lederskab. Til december er Danmark vært ved FN’s klimakonference. Her er målet at nå en global aftale om at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Af hensyn til klima og miljø.
Men det handler også om sikkerhed. Den vestlige verdens afhængighed af importeret olie og gas medfører en massiv overførsel af velstand fra verdens demokratier til verdens oliestater. Til regimer, som ikke altid deler vort syn på frihed og folkestyre.
Ved at mindske overførslen af penge til dem, kan vi øge vor egen selvstændighed.
Ved at reducere behovet for importeret energi, kan vi øge frihed og sikkerhed.
Ved at svække afhængigheden af olien og gassen, kan vi styrke den demokratiske verden.

At skabe en grøn, bæredygtig vækst er den største udfordring for denne og for den næste generation. Det bliver en stor opgave. Den vil kræve engagement og tage tid.
Men det er en opgave, vi kan løse ved at stå sammen i en svær tid. Lad os i fællesskab skubbe Danmark fremad. Og i fællesskab forvandle krisen fra en fare til en mulighed.
Faren er, hvis vi frygter fremtiden. Og lader de kortsigtede problemer spærre for de langsigtede løsninger.
Muligheden er, at vi tror på fremskridtet. Og lader de langsigtede løsninger afhjælpe de kortsigtede problemer.
Alt kan gå i stå, hvis angsten for at handle er større end ønsket om at forbedre.
Men alt kan lykkes, hvis viljen til at ville er større end frygten for at fejle.

Godt nytår!