Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

Stifter
Provstier
Sogne

Den evangelisk-lutherske Frikirke
Evangelisk-Luthersk Netværk

Frie Grundtvigske FM & VM

Luthersk Mission-Græsted
Luthersk Mission-Hedehusene

Luthersk Mission-Helsinge
Luthersk Mission Aalborg
Luthersk Mission-Aarhus
Luthersk Mission-Herning

Hørve-Havrebjerg Valgmenighed
Vallekilde Valgmenighed
Ryslinge Frimenighed
Sydfyns Frimenighed
Aulum-Vinding-Vind VM
Aagaard Frimenighed
Fransk Reformert Kirke
Huguenot-Samfundet
Reformerte Kirke
Svenska Gustafs-Kyrkan
Saint-Albans
Nordschleswigsche Gemeinde
Missionsforbundet af 22 Frikirker
Apostolske Kirke i Danmark
Apostolsk
Hillerød Apostolske
Baptist Kirken i Danmark
Forn Siðr
Metodist Kirken i Danmark
Ortodokse Kirke i Danmark
Russisk-Ortodokse i Danmark
Pinsekirkerne
Syvende Dags Adventisterne
Jesu Kristi Kirke af sidste Dages Hellige
Unitarerne