Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

Hospitaler

Stifter
Provstier
SogneDen-Nye-Kirkebog
Bibel-Selskabet
SalmeBogen
Salmebogen-i-Real-Tid
Landsforeningen af Menighed-Raad
Præste-Foreningen
Danmarks Kordegne-Forening
Danmarks Kirketjener-Forening
Dansk Organist & Kantor-Samfund
Dansk Kirkemusiker-Forening
Danske Kirkegaards-Ledere
Danske Sømands- og Udlandskirker
Præliminære-Organister
Foreningen af Sognemedhjælpere
Kirke- & Kirkegaards Ansatte
KirkeIT-Info
Kirke-Leverancer
Kirke-Bogladen
Kirke-Fondet
Danske Kirkedage
Sogneaften
Dansk Bibel-Institut
Fakta-om-Folkekirken
Kristendoms-Undervisning
Kirkegaards-Kultur
Kirkesogn & Kirker
Sogne-Kirker
Kalkmalerier i Danske Kirker
Alter-Tavler

Danske Kirker - Kort & Billeder
Kirkesogne i Danmark
Tidehverv
Jesus Net
Kristendom
SteenSkovsgaard
Dom-Org Krogsøe
Pastor-Listen


Alt om KirkeG
KirkeGaardsIndex
KirkeUddannelse

Kirkens Korshær
Frelsens Hær
FH-Helsingør
FH-Nyborg

Blaa Kors
KFUM's
Sct-Nikolai Tjenesten
Dansk Diakoni

Danmarks Kirker-I
Danmarks Kirker-II

Klokke-Museum
Glocken-Museum

Indre Mission
Luthersk Mission
Evangelisk-Luthersk Mission
KFUM's Soldater-Mission
KFUM-KFUK
KFUM-KFUK Spejderne
Missionen blandt Hjemløse
Kristelig Lægeforening
Kristelige Studerende

Sømands-Missionen
Indenlandsk Sømands-Mission
Danske Sømandshjem-Alle
Skagen Sømandshjem
Frederikshavn Sømandshjem
Fredericia Sømandshjem
Hanstholm Sømandshjem
Hvide-Sande Sømandshjem
Københavns Sømandshjem
Aalborg Sømandshjem

Dansk Missions-Raad
Det Danske Missions-Selskab
Dansk Ethioper Mission
Selskabet for Pakistans Kirke
Sudan-Missionen
Dansk-Armenier-Mission
Nordens Kirker
Selskab for Kirkeret
Kirke-Trivsel
Folkekirkens Personale
Kirkeministeriet
Blanketter
Nye-Kirke-Bog

Frobenius
Marcussen
Bruno-Ch

Andersen-Bruhn
Hjorth-Andersen
Husted
Krohns Orgler
Sognet er den Forvaltningsmæssige Grundenhed i Danmark, og har været det uafbrudt i historisk Tid. Hvor der er en Kirke med en Menighed er der ogsaa et Sogn. Siden Reformationen 30. Oktober 1536 forstaaet som en Menighed og et Sogn, der tilhører den Evangelisk-Lutherske Tro.
At flere Sogne har fælles Præst og derfor oftest benævnes et Pastorat efter Embedet, forandrer ikke det Grundlæggende. Herudfra forsøger DT at indrette sig. Ethvert Sogn eller Pastorat med egen Hjemmeside faar denne optaget.
Danske-Tidende optager kun ugerne andet end selvstændige og stabile Domæner; og altsaa kun nødigt Subdomæner og Undermapper. Manipulation med Indexfilen, ondartede Scripts, flash og streaming fraraades. Videre henledes Opmærksomheden paa, at Standard paa Internettet er html-Dokumenter eller tilsvarende, og at Links til Afvigelser herfra; eksempelvis pdf eller doc-Dokumenter eller Postadresser bør adviseres paa Forhaand. Enten med Bogstaver eller en almindeligt forstaaet Figur.