Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for DanskeStifter
Provstier
Sogne

København & Nordsjælland:
Assistens Kirkegaard
Garnisons Kirkegaard
Gladsaxe Kirkegaard
Helsingør Kirkegaarde
Hørsholm Kirkegaard
Københavns Kirkegaarde
Søllerød Kirkegaarde
Vinderød Kirkegaard

Øvrige Sjælland & Bornholm:
Hvalsø Kirkegaard
Kalundborg Kirkegaard
Næstved Kirkegaarde
Roskilde Kirkegaarde
Roskilde-Graabrødre
Slagelse Kirkegaarde
Sorø Kirkegaarde
Stege Kirkegaard
Rønne Kirkegaard

Fyen, Langeland & Ærø:
Odense Kirkegaarde
Svendborg Kirkegaarde

Nørrejylland & Sønderjylland:

Haderslev Assistens
Herning Kirkegaarde
Holstebro Kirkegaarde
Hurup Kirkegaard
Ikast Kirkegaarde
Kolding Kirkegaarde
Lødderup Kirkegaard
Randers Kirkegaarde
Silkeborg Kirkegaarde
Thisted Kirkegaarde
Vejle Kirkegaarde
Viborg Kirkegaard
Aalborg Kirkegaarde
Aarhus Kirkegaarde