Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

Danske-Banker
Forsikring
Industri
Aktier-Dk
Aktier-Norge
Aktier-Sverige
Aktier-Finland
Aktier-Ch
Aktier-Ty
Aktier-Uk
Aktier-Eu
Aktier-USA
Finans
Tilbage-til-Aktier-Dk


Royal Dutch Shell 22,0 %
BP-British Petroleum 17,6 %
British American 12,2 %
Danske Bank 10,1 %
Unilever plc 6,6 %
Rio-Tinto plc6,3 %
D/S Norden4,6 %
Legal & General 4,3 %
HSBC Holdings4,1 %
Sydbank 3,2 %
Spar-Nord Bank 3,0 %
Novo-Nordisk - B 3,0 %
A.P. Møller-Mærsk - A 1,4 %
Lloyds Banking1,0 %
Jyske Bank 0,6 %

PensionsOpsparing i Aktier:
Et Eksempel paa en passende Sammensætning og Spredning af god PensionsOpsparing i Aktier; tilhørende en Dansk Statsborger bosiddende i Danmark.
Passende under Hensyntagen til Afkast og Soliditet.
Foraaret/Primo/-3.Maj 2022-

Køb ved lave Priser og sælg ved høje Priser; og ikke omvendt. Eller behold til senere Disponering.
At en Aktie er steget kraftigt i Værdi betyder formentlig; at der ikke længere er det samme Kurspotentiale; den kan dog sagtens være Værdifuld; med gode Dividender.
Om Engelske Aktier:
Nyd de ½-Aarlige eller ¼-Aarlige Dividender; som er det normale i England. Køb altid paa London-Børsen og i Engelske £. Notér £-Kursen.
Om Tyske Aktier:
Mange Firmaer er fremragende og med ypperlige Produkter. Mindre god er den Politiske Stilling i Tyskland; og dermed ogsaa den Økonomiske.
Undgaa financielle €-Papirer; med enkelte Undtagelser; samt alle Former for Bit-Coins; af enhver Art.
Iøvrigt om PensionsForsikring:
Realisering af Policer med LD-Lønmodtagernes Dyrtidsfond og andre Forsikringsselskaber har næppe hast; saalænge Afkast og Forrentning er acceptabelt og allermindst dækker Behovet for Forsikring imod Forringelser af Pengenes Værdi.