Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

Leksika+Oversættelse
Tele
Radio-TV
Foto
GuleSider
EDB
Danske-Tidende
ser sig beklageligvis ikke længere i Stand til at anbefale Wikipedia-DK som en troværdig og seriøs Leksikal Kilde.
Ej heller kan det anbefales at skænke noget som helst Beløb til denne Organisation; i Anledning af dens
tilbagevendende offentlige Plagerier om Bidrag.
Aarsagen hertil er at en saakaldt "Redaktør" ved Navn "pixi-uno" har kaldt en Artikel om Danske-Tidende for noget i Retning af underlødig; og slettet den; der ellers i al Fredsommelighed lød saaledes:
Danske-Tidende er "En national-konservativ og liberal Portal til Navigation paa Internettet; Skrevet paa Dansk for Danske" som der staar i Kolofonen paa Hovedsiden. Denne Hovedside samt omkring 300 Undersider dækker stort set alle Emner; nogle mere udførlige end andre. Er nem at navigere i; uden mange indviklede Scripts. Navnet antyder en egentlig Avis; hvad der ogsaa er svage Tegn paa allerede.
Mon ikke det er denne "pixi-uno" og hans venstresnoede californiske Venner der er de underlødige.
Muligvis er de Engelske og Tyske Udgaver mere vederhæftige og uden den Slags utiltalende Adfærd.
Prøv dem; men vær stadig paa Vagt overfor Indholdet; ogsaa dér kan der være skjult Censur!
Søgemaskiner
All-the-Web
Alta Vista
Ask Jeeves
Bing
Blekko
Clusty
DuckDuckGo
Excite
Find Alt
Fireball
Google
Hakia
Søgemaskiner
InfoSeek
Ixquick-Søg
Jubii
Kvasir
Lycos
Mycroft
MS-Search
PicoSearch
Archive
Yahoo! Us
Yahoo! Uk
Yahoo! De
Sociale Medier
GratisUpload
ImageHost
ImageShack
Instagram
LimeWire
Linked-In
PhotoBucket

E-Ons
Face-Book
Flickr
My-Space
Pal-Talk
Tumblr
Twitter
You-Tube
Opslagsværker-SelfMade
Metapedia - Dansk
Open-
Leaks
Wiki-Media
Wiki-Media-Commons
Wiki-Search
Wiki-Source
Wiki-Leaks-ch
Wiki-
Leaks

Wikipedia-Engelsk
Wikipedia-Fransk
Wikipedia-Færøsk
Wikipedia-Tysk
Wikipedia-Norsk
Wikipedia-Svensk
Wikipedia - Dansk
WebMail
Cliché-WebMail
DanDomain-WebMail
DanHost-WebMail
EM-Fiberbox
GigaHost-WebMail
G-Mail
GoDaddy
HotMail
Jubii-WebMail
Mx-Hotel

One-WebMail
ScanNet-WebMail
Servage-WebMail
WebMail
StruerNet
Surftown-WebMail
Tdc-WebMail
U
noEuro-WebMail
UnoEuro-ÆndreKode
Wannafind WebMail
Web10-TalkActive
WebhostingMail
YahooMail