Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

Erhverv
Liberale Erhverv


København & Nordsjælland:
Berlingske Avistryk
Malmö Tidningstryck
Rotationen Nykøbing F
Societäts-ZeitungsDruck


Øvrige Sjælland:
Discount-Print
Ganket Etiketter
Laser-Z-Prepress
TapeTrykkeriet
Vista-Print
Quick-Tryk

Fyen:
Svendborg Tryk

Jylland:
Bræmer Tryk
ColorPrint
DigiGraf
ScanPrint
Stibo Graphic
Tinglev Bogtrykkeri
Vejle Print

Jylland:
Vendia Offset