Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

Erhverv
Industri
Kultur

Legat-Bogen


Vallø Stift
Gisselfeld Kloster
Classenske Fideicommis
Carlsen-Lange's Legatstiftelse
Duebrødre Kloster
Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
Hofmansgave
Kong Frederik VII's Stiftelse
Løvenholm-Fonden
Stiftelsen Nørlund
Odense Kloster
Roskilde Kloster
Sorø Akademi
Støvringgaard Kloster
Suhr'ske Stiftelse
Vemmetofte Kloster
Klostre Hospitaler & Stiftelser

Holger-Danske-Fonden
Legat-Registeret
Fanefjord Sparekasses Fond
Hermod Lannung's Fond
Hermod Lannungs Museumsfond
Store-Brøndum Sparekasse's Fond
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond
Fonden for Svendborg Sparekasse
Øster-Brønderslev Sparekasse's Fond
Carlsberg-Fondet
Ny-Carlsberg Fondet
Carlsberg's Mindelegat
A.P. Møller & Hustru's Fonde
Lauritzen-Fonden
Poul Due Jensen's Fond

Ole Kirk Kristiansen’s Fond
Aa. & J. Louis-Hansen's Fond
Lundbeck-Fonden
Otto Mønsted's Fond
Nordea-Fonden
Novo-Nordisk Fonden
Obelske Familie-Fond
OK-Fonden
Oticon-Fonden
V. Kann Rasmussen's Fond
Realdania-Fondet
Rockwool-Fonden
SparNord-Fonden
Tryg-Fonden
Augustinus-Fonden
Beckett-Fonden
Bergia-Fonden
Boligfonden-Kuben
W.O. Berntsens Fond
C.L. Davids Fond
Dreyers Fond
Elsass-Fonden
P.A. Fiskers Fond
Brødrene Hartmanns Fond
Frode Hedorfs Fond
Knud Højgaards Fond
Aage V. Jensen's Fonde
Kraks Fond
Karen & Olga Nybye's Fond
Fonden af 1.Dec.1997-Riskær
Thomas B. Thriges Fond
Tuborg-Fondet
Wilhem Hansen Fonden
ØK's Fond
Conrad+Sophus Fuglsang


Albani-Fonden
Arvid Nilssons Fond
Den Berlingske Fond
Cheminova-Fonden
15. Juni-Fonden
G.E.C. Gads Fond
Hede Nielsens Fond
Hempel-Fonden
L. F. Foghts Fond
Færch-Fonden
Remmens Stiftelse
Sophus-Fonden
Universe-Fonden

Gamle-Sønderho
Mary-Fonden

Otto Bruun's Fond
J & H Bøggild's Legat
Frimodt-Henike
Gangsted-Fonden
Børge-Hinsch-Fonden
Léonie Sonnings Fond
Sonning-Fonden
Verner Overgaard
Vibeke Rørvigs Fond
Henry Shaw's Legat