Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

Rejser
Landkort

National Bureau of Statistics
of Tanzania