Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

Rejser
Landkort
Rumæniens's Præsident
Regeringen
Udenrigsministeriet

Rumænien's Ambassade
Universitatea de Medicinǎ
şi Farmacie "C. Davila"

Spitalul Clinic de Urgenţ

Bagdasar-Arseni