Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

Rejser
Landkort

Svensk Kultur
Svensk Historie-II
Sverige

Volvo Museum


Försvarshistoriska Museer
Svensk Pansarhistorisk Förening

Carlstens Fästning
Landskrona Citadel


Stockholms Stadsmuseum
Stockholms-Källan
Spårvägs-Museet
Databas Södra
Släktforskning i färg på nätet
Centrum för Näringslivshistoria

Stiftshistoriska Sällskap
Linköpings Domkyrkan