Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

Rejser
Landkort

Svensk Historie-II
Sverige

Karl-den-XII's-Jordefærd