Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

Rejser
Landkort

Israel's Ambassade

Mosaisk Troes-Samfund
Dansk-Israelsk Selskab
Den Danske Israel-Indsamling
Dansk Zionist-Forbund


Haaretz
Haaretz Daily
Jerusalem Post