Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

KD
Videnskab
Teologi
Kirken
Jura
Ekspropriation
Partierne
Kultur

Meninger/NejTak-per:
01->2011-2012
03->2013-2014
NejTak-per-2019

Gallup
Green
Epinion
Ipsos
Megafon
YouGov
Vox-M
Wilke
..ét-stort-
Beskæftigelses-
projekt-
for-de-Ansatte..
Nemlig..ja..
..ligesom-megen-
anden-(offentlig)-
Administration..!


..saa,saa-med-2Ex'er
plus-Diverse-samt-
Hvervet-som-Kurator
-i-LeneEspersen's-
Fallitbo-er-der-nok-
at-se-til..

Accessit..Hoffmeyer..!
..fordi-Eu-via-½-kommunistiske-
Markeds-"Ordninger"-stjæler-
400-500.000-i-Gennemsnit...
..noget-en-Del-i-denne-Sag-
taabelige-Partier-bifalder..!
(alt-det-fører-til-den-fejlagtige-
Slutning-at-Landbruget-skulde-
være-paa-"Bistanden"-eller-paa-
"Socialhjælp/Kontanthjælp"...!
Nej; intet-kan-være-mere-
forkert; Tværtimod.
Landbruget-faar-blot-delvis-
Erstatning-for-den-frarøvede-
Pris-for-de-leverede-Varer.
Markedspris-som-saadan-
eksisterer-jo-ej-mere..!
Det-var-ikke-det-der-blev-sagt-
ja-til-den-2.Oktober1972. Ogsaa-
dengang-blev-der-foregøglet-
Guld-og-grønne-Skove-og-
evig-Lykke; men-Virkeligheden-
blev-en-noget-anden..!)
Lad-os-komme-ud-imedens-
Tid-er..!
..falder-
Udgift-
erne-
ogsaa-
35-50%
..?

..Tag-selv-Bordet..
.."end-de-borgerlige"..
-62.000-i-KriseStatistik-
..joh; maaske-rigtigt..
..i-regulær-Opløsning..
-man-venter-til-Prisen-
er-faldet-lille-Frk.-

..Vestjyderne; de-kan..
..nu-begynder-Mordet..
..og-Lægeløftet..?
..nej-til Lykkeriddere..
..en-syg-Kultur..!
..det-3'største-endnu..!
..DF=sosserne+3,7%..
..uønsket..tjoe..!
..lovet-40%-billigere..!
..protestantisk-Arbejds..
..lige-for-Loven..?
..nedlæg-saa-det-Tilsyn..
-der-røg-45Mand-til-
..og-vi-behøver-skam-da-
ikke-Forsvaret..!

..den-sorte-er-bedre; ja..
..første-Time=08:00; Hr..
og-ingen-udenomsPjat..!
-en-frygtsom-lille-Mand-!
-Bondo-en-Skandale; Ja-
..rosværdig-Udvikling..?
..ja; rigtigt-Flabert..!
..Eu=helt-anden-Planet..
..i-Afrika-eller-i-Zoo..?
..Folkestyrets-Pris; ja..
..er-det-bedre-i-Dk..?
..4.100.000Kr/Stk..
..opdrages-til-at-mene-
det-rigtige..

..svensk-Propaganda-og-
Folkeopdragelse..

..betale-til-dDR-i-"folkets-
Tjeneste"..frivilligt..

forfordelt; nej-omvendt
..kun-Fantasier..hm..
-var-rød-fra-Begyndelsen-
..Sygdom-i-Folkestyret..
..og-mere-Raad-og-Brist..
..ryddes-op-i-den-Bule..
..Magtbrynde-uden-lige..
-ja-Tak; liberalt-Erhverv-!
..der=forskel-paa-Torsk..
..Iværksætter-Dk/Jubii..!
-beskæmmende-ja;stævn-
-aahTak; VindingKruse-
foretrækkes-altsaa-!

juridiske-Prokuratorkneb
..Omgaaelser-en-Masse..
..stop-saa; 0,2=sgu-0,0..
-Oslo-tæt-paa-Sort-Flertal-
..siger-hun-i-hvert-Fald..
..en-afdøds-Skuffe; fuld
af-Ansvarsforflygtigelse..

..saa-frygtelig-langt-til-
Bistandskontoret..!

..0,01-eller-0,21..?
..must-be-ready-to-leave..
Eu-Konsulenter+Platugler
..fordærvede-Embeds..
..lidt-fornuft; trods-alt..
..kalder-sig-Konservative..
Cypriot=€267.000;Tysker=
€51.000-og-skal-hjælpe-!!

..Aah-du-tossegode-
Europa..

-Linke-paa-bedre-Tanker-
..hvem-er-næste-
-Offer..?
..auch-ohne-den-Euro..
-indebtedness-cannot-be-
..with-$5-to-the-£..
-Italien=2000Tons-Guld-
..1,3Mio-Grækere..!
..the-sooner-we-leave..
..gespaltene-Währungs..
-Jedes-Land-haftet-allein-
für-seine-Schulden...naa!-

-19,2%-bereits;CDU+SPD-
..French-Anglophobia..
-lifetime’s-work-has-
..€-induced-depression..
-der-€=absolute-Blödheit-
.."Staatenfinanzierer"..
..darüber-lustig-macht..
-betaler-de-til-ESM;non-
..nicht-Deutschland-soll..
-en-Afhopper-?
..auf-Vertraulichkeit..hm..
..zwischen-Karlsruhe-Eu..
-Frankrig=lig-Tyskland-?
..en-sosse-er-fundet..!
..EA-og-Sandheden..
-en-lille-sød-1/6=15,7%-
..i-1898-var-det-14,2%..
-vanetanke+Humlebi-
..skat-og-Hjallerup..
-en-ikke-kendt-Person-
..de-ikke-egnede..
..Aabenhed..jaTak..
..18,3%+31,8%=50,1%..

..folkeligt-Mandat..?
-absurd-Konstruktion-!
-og-50,1%+3,2%+5,4%=
58,7%...+8,9%=67,6%-

-en-lille-sød-1/7=14,4%-
danske-Fregatter=græske
Tanks; uden-Ammunition

-AfbryderKnappen=bedst-
..politisk-korrekt-vaas..
-UdkantsOmraaderne=øh-
-jamen-Mugabe=radikal-!
-Polsag-og-567Millioner-
..en-DSB-Fiasko-igen..
..Feriepenge-Idioti..
-svage-og-inkompetente-
-ja; det-ligger-jo-centralt..
for-dem-med-Bil-!

..kreativ-PolitiBogføring..
..vi-kommer-heller-ikke..
..flere-Tosserier+Udg..
..professor-i-Umeaa..
-det-ekstreme-Sverige-
-kommunisme=Ondskab-
-Afhøringsmetoder-i-dDR-
-hvad=de-Beviser-værd-?
..acceptabelt-Niveau..!
..40minus18,5=21,5; Frk..
-hvordan-med-"Skat"-?
-nej; det-er-en-Privatsag-
-en-rigtig-Baron; Bjarne-!
-36-Lektioner/Uge..en-
arbejdsom-og-god-Mand-

..Netvolumemaal+Cost-
drivere+Omkostnings-
ækvivalenter=Idioti..!

..naar-Kassen-er-tom-er..
..sikkert-som-Penge-i..
-skrivefrækhed+Gl-Rang-
-Omkostninger/afspejles-
-en-fornuftig-Sognepræst-
-ja-Per; hvem-er-Næsten-
-grundlovsstridigt-i-Dag-?
..en-bristet-Vision..Ja..
..Eu-slaar-bagud..?
..forkert-EuRaadgivning..
..flere-unødige-Udgifter..
..her-en-ikke-unødig..
..Sydslesvig=lave-Priser..
..Nordslesvig=høje; Fru..
..Margaret-in-Memoriam..
1975=20.000/2012=600.000
ung-Kvinde=kulturberiget
..ogsaa-socialpædagog-i-
Aarhus=kulturberiget..!

..nedbrænd-alle-Kirker..
zones-urbaines-sensibles
-fyensk-KarriereKvinde-!
..det-nødvendige-
medlidenheds-Drab..ja.!

.."statsborgerskabsland"..
..juristisch-vorgesehen..?
-slipping-further-behind-
..when-Merkel-grasps..
..so-does-Portugal..yes..!
-hat-ein-großes-Potenzial-
'far-from-over'
'classic-financial-panic'
..Japan-breaks-China's..
-20Aars-Siesta;Nein-
-SydEu're-rigere-end-D-
-all-are-being-deceived=
alle-bliver-plattet-

..von-niemand-und-durch-
nichts; saah..hvad-med-
Zypern-Grækerne-og-de-
andre-sydpaa; de-snyder-
dig; lille-Schäuble..!

..og-er-Østrig-en-
Souveræn-Stat-eller-blot-
et-Appendix-til-EU..?
..Hæk's-Arvtagerske..!
..Evnerne-mangler..!
..Danish-Voodoo..!
..72%-med-Charterfly..
..kaffe-i-smaa-Breve..!
Viel-Geschrei=16Mia
=43.835.616,44/Dg

-vellykket-Skueproces-
..god-Fornøjelse..
-en-lille-sød-1/5=17,1%-
..Nedtællingen..!
-en-lille-sød-1/6=16,5%-
-dum-dummere-Minister-!
..heller-ikke-Lakrids..?
-H.C.Svane-Hansen-!
-begrænset-Kompetence-
..lettere-at-føre-FT-bag..
..alvorlige-Mangler..
..Helle+Ole's-Idol-gik..
underfrankeret-"forsker"
..prestigebetonet..saah..!
..ih,ja; vi-betaler..med-
Kasernelukninger..!

..bag-Facaden-hos-EL..!
..Eksistensberettigelse..!
..grøn-voodoo-Økonomi.!
...DDR=DDradio..!
-37Timer-paa-Skolen;Tak-
..sølle-otte-Millioner..dem-
har-StaatsMinisteren-da-
forlængst-fløjet-op..!

-bedre-end-derhjemme-!
-bliver-chikaneret-dagligt-
..ja-Danmark-nedlægges;
det-er-Maalet..!

..Livskraft-i-Sydslesvig..!
-ja; K.Smart+Co-førte-an-
..men-ogsaa-en-Retsstat..
..den-Augsburgske=Pligt..

Vetoret=ej-Beføjelser..hm
Enstemmighed=Flertal..!

-afskaf-det-"selvstyre"-
-et-"Skæbnevalg"; saah-
-der-die-das..faa-det-lært-!
..ikke-kan-verificeres..!
..besat-af-Skyld-pga-
Fortiden...og-i-Dk..?

..en-Dolk-er-Takken..ja..
..nyt-om-Asmaa+Poul..
..Affæren-fortsætter-(II)..!

..ud-af-Vinduerne..!
..genere-mest-muligt..!
-troet-det-for-bare-1½Aar-
siden; næh-nej-

..fyr-saa-de-Bavianer..!
..Rheinhausen/Duisburg=
+400Zigeunere/Md..!

..Asmaa+Poul;Afsnit-(III)..
..flere-ÆggeTosserier..!
-Imamer-vie-'s-?
..deutsche-Feldjägerin..
..tyske-i-Anatolien..!

-Alternative-für-Deutsch-
..Alternativer..ja,her..!
..atomarem-Erstschlag..
..Eastleigh-siger-nej..!

-they-stubbornly-refuse..
for-no-useful-purpose..
uphold-euro-debt-cont..
can-turn-on-a-Pfennig-
Gentlemen; Yes-

..zurück-zur-DM..?
uintelligent+visionsløs
..hun-er-inkompetent;
en-Skandale..

..enhver-anden-Post..
..skudt-ned-eller..?
..hvorfor-skrev-I-saa..?
..Konkursboet-DSB..
±..FørstehjælpsKurset
-mangelfuld-Ledelse-
..Svenskerne; de-kan..
..til-for-deres-Skyld..!
"Rabatten"=200Kr/Dk
1.000.000.000:5.000.000

..Prisen=3,2-1,0Mia..!
..41%-har-Underskud..
..SF=Spagfærdigt-FP..
..fravælger-Jobcentre..
..mental-Lidelse..?
..i-egen-Lomme..
selektive-Hukommelse
-lærte-den-lille-Tabel-?
»klientens-Advokat«
-magten-paa-en-Løgn-
-en-lille-sød-1/5=17,2%-
..ethvert-andet-Land..!
(stadig-forkert-udtrykt)

..hundser-rundt-med-
Britter-paa-Gaden..

..de-faar-Børnepenge..
..for-meget..ej-for-lidt..
..opgiver..det-var-artigt..
-fra-det-virkelige-Liv-
-intelligent-Asylsystem-?
..den-nye-Indvandring..
..daarskab-2008+2013..!
..import-af-Analfabeter..
..Dansk-i-Dk; eller-Ud..
..ArbejdsFormidlingen..
luk-og-spar-Pengene..!

..God-Ide; ikke-kun-dér..!
-22.000-Job-gled-i-2012-
..M=paa-rette-Vej..Ja..
klartsynet-om-"Rabatten"
kunstige-Foranstaltninger
..biskoppeligt-Løftebrud.?
..Folkekirke=Statskirke..?
..danske-Andegaard..
.."uddannelser"-ad-Lib..
..der-ER-noget-galt..
..Skolepengene-spildte..!
demokratur=ej-Folkestyre
..kan-vi-bruge-Bramsen..?
..fakta=øv; sikke-Fæ..
..af-Hensyn-til-Røverne;
øh..»Almenvellet«..!

..endnu-en-Dummert; Nr..
..am-Jusititsministerie..!

..Fantasterierne-i-Skat..!
..Lovkoncipisterne..!
-LeneE-Dummert=450Mio-
..afskaffet-Grundloven..?
..Svar=uafhængighed..!
-ver-politisk-Modstander-
..være-DDR-bekendt..?

..Tina-Dhanda..jurist.?..
-19000/Dg=7.000.000/Aar-
..en-Gang-Pengespild..
..jo-alligevel-for-Moskva..
-økonomer+Bureaukrati-
-96,59%="Omkostninger"-
..301.933,00-Kr/Md..
-ikke-til-Diskussion..saah-
..lystne-og-magtfulde..
..Rpl-§783-er-overtraadt..
og-ingen-Undskyldning..
herr-"pressedommer"...

..2x10x500,00=10.000..?
..forlad-Udanske-Bank;
den-paa-CowboyEngelsk..

..eklatant-Grundlovsbrud..
..fornemmeste-Egenskab..
..Kvinder="Forretning"..?
..saa-seje-og-stærke..?
..sex-udvekslingsaftale..
..svaret=i-den-blaa-Luft..
..altsaa-Grønland=Dansk..
..og-alle-er-til-grin; Ja..
..AmBanken..Omløb..?
-Danskere, Japanere+div-

-BlackCobra; Politiet=øh-
..Grønland-ønsker...!?
Dansk=for-Underklassen
..dansk-lalleri-naar..
-i-en-glemt-Fortid..ej-helt-
..styret-af-Kontrollører..!
.."uhyre-betænkeligt"..
..effektivt-forværre;
ej-forbedre..

..begyndt-at-bekymre-jer?
..kan-ultimativt-betinge...
..ja; temmelig-sikkert..!
..SydEu-maa-devaluere;
30%-so-oder-so...Wie..?

..Herre-i-eget-Hus?..Næh..
..Gym+Legoklodser..
..hos-Galejslaverne..
..ti-vigtige-Ting-om..
..120-Sek; sikken-idioti..
..er-P-skarpsindige-nok-?
..sikke-en-Bondekarl..?
..ja; ogsaa-alt-for-høj..!
-saakaldte-Togførere..joe-
-og-vi-paa-Vej-ned..joe-

-Skat-mod-88-Aarig-
..endnu-en-Idiotsag..ned-
læg-den-Styrelse..!

..galt-Legetøj-til-Grisene=
644.000,00-Kr-i-Bøde..

-bestemmer-næppe-her-
..en-By-i-Rusland..eller..?

..transfers-in-perpetuity..
..like-Norway-and-
like-Switzerland..

..ej-mere-EU-til-Sverige..
..Nej-men-saa-sig-Nej..
..skal-vi-betale...Nej..
..Deutschland-gibt..nach..
-26.000.000-Arbejdsløse-
..Britanniens-böses-Erw..
...vel-er-det-ej...
..tilpasse=Nedlægge..
..Uk-forlader-ej-Eu..hm..!
..Krudttønde-i-Asien..
..altsaa; Dk-ej-en-
muslimsk-Provins..!

..Japan=500%-af-BNP..
Clinton-smaat-begavet..?
..why-do-we-need-all-
this-guff..?

..Quite-so; Indeed..
..in-thrall-to-the-EMU..
-fortæl-til-Draghi+Merkel-
..risk-a-nasty-surprise..!
..SPD; glemt-Hartz-IV..?
-en-lille-sød-1/5=18,1%-
..I-am-the-PM-of-Dk..
..1½-tunge-Aar..
..Naa; vi-siger-Nej..!
..Jamen-13%-er-nu-
heller-ikke-daarligt..

..Hi, I’m-the-Danish-
Primeminister..

..Eu=Hi,hi=plat,plat..
..Vinterpaladset-om-igen..
taabeligere-end-da-Sohn-
var-Formand; og-lille-
Helle-en-engageret-og-
troende-Proselyt...(Nu-
tror-hun-ikke-længere-
paa-Karl-Marx-og-Sovjet-
og-"Centralkomiteen"-
men-paa-vanRumpe-og-
Eu-og-"Kommisionen")

..Isolation+Hjælpeløshed..
-Feminismens-Fallitbo-
-misbruger-andres-Penge-
..bland-jer-udenom, Tak..
..Ingen-Risiko..intet-Liv..
..Maaltallene..
dejlig-Regering..

..2008-->2013=minus
200.000-Arbejdspladser..

..Tv-Teateret..den-
vulgære-og-bevidste-
Vildførelse..hvorfor-lader-
Hoffet-sig-misbruge..?

..DDR-nok-en-Gang..!
..den-offentlige-
Folkefordummelse..

..ja-de-betaler-ogsaa-
i-Jylland..

..solid-Faglighed..hvor?
..ja; og-selv-i.JP..!
..den-professionelle..!
-Fyraften-i-Svendborg-

..i-Södertälje-og-i..!
-Hverdag-i-Malmø+Paris-
..Politidirektør-paa-
Korankursus..?

Abdol-Hamid/Poul-Løhde
..ingenting-absolut-intet..
..lave-akademiske-
Standarder..joe-jo-jo..
hvad-ellers-med-sadanne-
"Videnskabsmænd"..?

..uden-Lars-Larsen..svar=
de-er-umodne-Fæ..

..Mindre-Spin, Tak..
..kende-Loven..umuligt..?
..paa-2-Aar=intet-sket..
gode-Espersen..

..lad-Jægerkorpset-
-og-Frømandskorpset-
vise-hvad-de-duer-til..!

..."Professor"...aah..
..Seertallene-paa-retur..
ja-Naturligvis..

..1400-Ansatte..aah-pyt..!
..blandt-Undermaalere..
.."for-alle-Kunder"..saah..!
..Wenn-du-Muslim-wirst..
..bedroht-Christen..

mener-Bertel-stadig-det-?
..ja-Lars; nu-mangler-vi-
bare-nogle-Vælgere..!

..minus-100-Betalere/Dag..
..ja; for-Pengene-faas-jo-
ogsaa-kun-lidt-Blaalys..!

--”socialformidlere”--
..eller-spare-98%-Bertel..!
..en-forstandig-Politiker..
..men-børsnoteret; Tak..
..kolonialisme-Kortet..
..ikke-Talent...men-I..
..for-Licensbetalernes..!
..hvad-skal-vi-i-Mali..?
..20.000-Somalier-i-Dk..!
..dansk-Flag-paa-Bilerne..
..Abonnements-Banken..
..2,200,000-usolgte-
Boliger-i-Spanien..!

...55,8-%-Ungdoms-
Arbejdsløse-i-Spanien..!

..gateway-to-Europe..
..understood..Yankee..!
..self-important-pomp..
..Chinas-Verschuldung..
..EU-Emperiet-strikes..
..Fred-og-Frihandel..ja-og-
vi-har-stadig-EFTA-og-
OECD-og-WTO..!

-56%-Skotter-vil-ud-af-Eu-
..UKIP..seriøst-Parti..
..tjO=Tjenestebefaling..!
..10.000-ledige-Stillinger-
og-60.000-besat-af-
Udlændige; og-stadig-
øges-Arbejdsløsheden..!

..UFfe+"Chefen"..
-rigtig, rigtig...pinligt-
-klokkeklar-Ændring-
..besinde-sig..de-
fatter-vist-intet..!

..noget-helt-særligt..
folkelige-Rødder..hm
..bare-venstreorien-
terede; Ja..80%..

..pilraadden-sosse..
..Lyver-og-Bedrager..
..saa-tæt-som-en-Si..!
..Biseksuel..ih, nej..
..Løgn-eller-Fakta..
..slap-Statsminister..
..saa-blank-Person..
..EA-bekender-Kulør..
-en-helt-anden-slags-
..et-Selvmaal; igen..!
..to-ægte-Sosser..
...Herbergerne-er..!
..tomt-og-intetsigende..
-Fallitboet-LeneEspersen-
..ja-naturligvis-Ordentlige-
folk-vil-da-ej-saadant..!

..Civilisationsfremskridt..
free-speach-or-not-Mister!
..Rote-Kapelle..dengang.!
..en-Kunstner-i-Wien..
-forpligtet..Nej-heldigvis-
..Grønland=Bornholm-
Fru-Sta..ats-Minister..

..SpærreGrænsen-i-Sigte..
..Universiteterne=
postmarxistisk-Teori..!

.."demokratistøtte"..!
..Grænser-for-statslig-
Idioti..næh-næppe..!

..de-har-lovet-saa-meget..
-de-"fattige"-i-Julen-
-sorte-Penge; Hjemmel..?-
..med-lovlige-Midler..?
Vand-i-80-Aar=½-Cigaret.!
..i-orden..Nej-men-dumt..!
..Tavse-om-UFfebæk..!
UFfe-Gøglerbæk-i-Tyl=Ud
-(D)DR-myrder-Poul-Friis-!
..og-luk-Zentropa..!
-ikke-bare-i-Kristendoms-
-Jo-en-Dilletant-Komedie-
..fornyet-Definition..?
..ja-saa-lyver-man-da-i-
hvert-Fald-ikke-mere.!

..styr-saa-det-Politi..!
..Kommune-Smøl..!
..lyssky-Miljøminister..?
..DSB=ligesom-SAS;
en-fed-Kat..

..9-til-14-Timer/Uge..
fra-før-BerlinMurens-Fald
Selskabsskat/kun-maaske
..officiel-Velfærd-væk..
..Domstolskontrol..hm..
-Sverige-uden-Lukkelov-
..Skatteyderne-betaler;
ogsaa-her..!

..60.000-paa-Eid..lovligt..?
..Analfabeter-med-
Studenterhuer..!

..ikke-tilbagestaaende..!
..Beskyttelsespenge-
jo-naturligvis..

..Danmark-i-1000-Aar..
..kun-59%=ægte-Briter..!
..en-tikkende-Bombe..
..SigøjnerGangstere..
..adieu..alle-sammen..

..Amok-i-Göteborg..!
-saa-vælter-det-ind-med..-
..de-snakkende-Klasser..
-Zenia..tvivlsomt-Papir-
-Gammeltoft-Hansen's-
..hvor-mange-er-Kristne;
Pastor-Vestager..?

..€-Det-dæmrer-kraftigt..!
-EZB-wird-zum-Absturz..
..der-"italienischen-
Währungsunion"-

..Udgiftsbilag-paa-Nettet..!
-arbejder-i-Hemmelighed-
..optælles-Guldet-snart..?
..kun-fokus-paa…EU..!
..i-dens-endelige-Fase..
-Børn; har-hun-nogen-?
-EU; er-de-kvalificerede-?

..EU-Absurditeter-ad-Lib..
-Italien-skylder-2015Mia€-
..EU..er-aldrig-
Revisor-godkendt..!

.."Store-Tanker"..lad-
os-komme-væk..

-massivt-Nej-til-€'en-
..Eu-skal-diktere..!
..GrundlovsFiflerne..
..PræsteSønnen..
-commodity-supercycle-
-China's-Silicon-Valley-
..unbalanced-trade..
-does-any-more-damage-
..massively-undervalued..

..caught-up-with-China..
Adolfine-Schröder/Frau-G
..der-die-das**liebe-Gott..!
-din-Frihed; Dansker-
-det-fjerde-Rige-
-Eu-i-Erindring/Citater-
-€’ens-“succes”-var-Tab-
..storhedsvanvid-a-la-Eu..
..København-og-Aarhus..
..fordi-de-er-vores-Børn..
..paa-et-Stenalderniveau.!
..Pet-über-alles..!