Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

KD
Videnskab
Teologi
Kirken
Jura
Ekspropriation
Partierne
Kultur

Meninger/NejTak-per:
01->2011-2012
02->2012-2013
NejTak-per-2019

Gallup
Green
Epinion
Ipsos
Megafon
YouGov
Vox-M
Wilke
..flere-100Millioner;
det-koster-en-Æske
Tændstikker-vel-ej..


..hvis-de-ellers-er-
modne-nok; ja-hvis..


..et-ægte-Folkestyre..

..Ombudsmanden-om
-skat's-Bøllemetoder..


..Advokater-og-Skatte
-Raad..58Minutter-
om-"skat"-og-Kafka..


Accessit..Hoffmeyer..!
..fordi-Eu-via-½-kommunistiske-
Markeds-"Ordninger"-stjæler-
400-500.000-i-Gennemsnit...


Særligt om 3.December 2015:
..Selv-
Eje-er-
Hjærte-
Blod..


..30Æg=
ok; 31=
en-For-
brydel-
se..


..hvis-de
har
Behov..


..og-bli-
ver-det..

..4,1Mio/
Stk..


..af-en-
Flok-
gale..


..Maa-
løse..


..en-Gang-til-for-Bødskov..!
..medvirken-til-Landevejsrøveri-til-
benefice-for-Staten-maa-være-svært-
for-ærlige-og-retsindige-Politifolk-som
de-er-flest. Alene-deciderede-Knægte-
paa-Vestegnen-er-uforbedrelige; de-
bør-forflyttes-til-Opvasken-paa-
Stationen-eller-helt-UD-af-Vagten..
..deres-RockerMentalitet-passer-sig-
ikke-overfor-fredelige-Trafikanter-og-
Erhvervsdrivende; de-er-allerede-saa-
rigeligt-hjemsøgte-af-Dummebøder-
og-kvajet-Opførsel-fra-anden-Side..
..æh-Ibsen; hvordan-med-
3Klip-§3000Kr-§266b..og-de-andre-
tvivlsomme-Ting-og-Forhold..

..fulde-Betjente-og-Strippere-paa..
..Politiet-havde-ikke-Tid..
.."new-public-management"..
..fatter-de-konservative-da-intet..
..næh; det-ser-ikke-saadan-ud..
..naar-man-jager-sine-Kunder-bort..
..de-skal-bruges-til-at-drive-Radio-for..
..gaaet-forud-for-økonomisk-Fornuft..
..sælge-flere-Sild-til-Rusland-og-Kina;
god-Ide; de-har-Pengene; ikke-Eu..

..fint-Mikkelsen; gør-noget-ved-det..
..Nej-Tak-ikke-flere-til-at-blande-sig..
..vist-ej-nok-med-iPhone; Monsieur..
..derfor-optræder-i-Rollen-som-Ejer..
..ordentlig-Minister; undtagelsesvist..
..Respekt-for-Uffebæk/Gøglerbæk..
..de-nominelt-konservative-Politikere..
..i-Ordets-egentlige-Betydning..
..et-dygtigt-og-ansvarligt-Politi; jo-jo..
..og-stole-paa-dem; det-kan-man-da..!
..nej-Du-var-bare-saa-dum-at-stemme-
paa-de-konservative-JustitsMinistre..!

..og-Bødskov-fifler-med-Statistikken..
..Rønn-og-"folkeretlig-Forpligtelse"..
..en-fornuftig-ByretsPræsident..
..en-fornuftig-Dommer..Ø-Landsret..
..ja-Brevskriveren=vel-Spindoktor..
..StaaatsMinister-Platten/Spin..
..først-"Bolette"-saa-"Partiet"..
..kommunister-omkring-DKP-og-Land-
og-Folk-var-i-dén-Grad-Sovjettro; ja-
ligesom-Helle-Thorning-Schmidt; der-
aldrig-meldte-sig-ud-af-Partiet..

..DKP-et-lovligt-dansk-Parti; næppe..
..Parteigenosse-og-Varulve-i-Dk..
..hvor-kriminelle-skal-"Skat"-chefer..
..jamen-Margrethe-er-"akademiker"..
..partiledere-uden-ErhvervsErfaring..
..det-R-V's-forstyrrede-Humanisme..
..selektivt-Forhold-til-Sandheden..
..110.000/Maaned-for-fem-Plejebørn..
..afskaf-disse-Rusdage; de=negative..
.."meget-kritisabelt"-som-sædvanligt..
..hvem-anmelder-Erling-Andersen..?
..et-dysfunktionelt-Velfærdssamfund..
..hun-fatter-det-ikke; med-Æggene..
..ServiceMeddelelse-til-Venstre..
..Husmandslogik-og-Erling-Andersen..
..selv-skulde-have-passet-bedre-paa..
..liberales-Hasardspil-med-Friheden..
..den-23.August1939; DKP-jublede..

..vi-maa-stole-paa-Obama..
..en-rygende..hvad-véd-hun-om-det..
..og-en-mere-moden-Betragtning..
..mere-end-Rygter-Aflytning-og-Digt..
..endnu-en-Krig-endnu-en-Fiasko..
..og-give-direkte-Adgang-til-Netbank..
.."øremærkede"-Penge=til-Gufferi..
..mere-snavs-fra-Café-Bonnichsen..
..det=ej-en-statslig-Opgave..
..men-Farmand-véd-bedre..
..professoren-fra-Kbh-Uni-udtaler..
..fra-18Mia-til-15,5; næh-til-0,00; Tak..
..Suzanne-ud; næh-Dig-"kammerat"..
..er-USA-et-Land-i-Fremdrift..?
..Barack; jamen-han-er-da-Daaajlig..
..begynder-Realiteterne-at-dæmre..
..als-bittere-Wahrheit-entpuppen..
..ja; Sandheden-er-ofte-ilde-hørt..
..ja; denne-Rockwool-Fond=tvivlsom..
..hvad-vedkommer-hans-Madamme..
..der-mangler-30.000-Faglærte..
..han=vist-ej-saa-tosset-denne-Finne..

..et-fuldstændig-grotesk-Skønmaleri..
..de-venstreorienterede-Nazister..
..Bid-for-Bid-efter-Salamimetoden..
..ulovligt-at-spørge; det-skal-de-da..
..et-ægte-konservativt-Parti..
..Aarevis-af-Frugtesløshed-har-vist..
..normativt-at-hente-ved-Kasse-et..
..2Arabere+1Somalier=9Mio..
..den-offentlige-Ledelse-er..
..560-Dage-om-én-Ekspedition..
..Fiskere-behandles-som-Pattebørn..
..Erasmus-Montanus-og-Landbruget..
..Erasmus-fra-Prins-Jørgens-Gaard..ja
nu-maa-4.Instans-afbøde-Skaderne; i-
en-tosset-EuTid-som-vor=Mælkekvote
sædvanligt-og-nødvendigt-Løsøre; og-
maa-indgaa-i-Gaardens-Prioritering..
en-i-høj-Grad-skadelig-Kendelse..hvad
-vil-Panthaverne-dog-ikke-tænke..det-
er-da-ikke-om-at-dolke-Landbruget-og-
dets-LokalBanker..Landsrettens-gode-
brilliante-Afgørelse-burde-stadfæstes..
og-indskrives-tydeligere-i-Loven..med-
tilbagevirkende-Kraft-saa-Erasmus+
Co-ikke-dummer-sig-oftere..Sagen-er-
for-alvorlig-til-andet-end-Handling..!

..mere-tvivlsomt-fra-Vinkelskriverne..
..ej-tæt-paa-Raadhuspladsen+Aaen..
..Hjælpen-til-Landbruget-er-paa-Vej..
..har-1.Prioritet; siger-Excellencen..

..kæmpe-9.April; jamen-man-skal-da-
være-Radikal; helst-helt-impotent..!

..hvor-længe=vi-egentlig-én-Nation..
..Gud-Konge-Fædreland-og-Kirke..
..hvor-sølle-kan-det-blive; 118.000.000:
8:5.500.000=2,61Kr/Aar/Dk..

..meget-galt; ogsaa-Musikken..Ja..
..endte-heldigvis-godt-for-Finland; ja..
..selvmodsigende-forsvarsChef..
..work-of-anti-Assad-rebels; or..
..de=godt-fulde-af-Løgn-allesammen..
..sporerne-fra-Irak-og-Afghanistan..
..that-God-created-us-equal..
..galdt-det-ogsaa-i-Ingermanland..
..Forsvar-og-Retsvæsen=Afgørende..
..det-lønlige-Haab-at-de-ansvarlige..
..Tyskland-kan-ikke-redde-€-Zonen..
..der-kommer-en-Regning-før-eller..
..sporskifte..nej; det-kører-nedad..
..Eu-Bureaukrater-bestemmer; ej-Dk..
..Eu; det-ideologiske-Laboratorium..
..Enteignung-im-Namen-der-€Rettung=
Beslaglæggelse-i-€Redningens-Navn..

..637Mia€=58922Kr/Tysker; og-oveni..
..für-den-Lügenberg-der-Euro-Krise..
..som-tror-Kulturen-kan-trækkes-ud..
..47Etager-og-ingen-Elevator; ja-i-Eu..
..svarer-de-igen; jamen-du-godeste..
..kun-22%-af-Letterne-siger-ja-til-€'en..
..the-United-States-is-not-united-at-all..
..Estonia-self-sufficient-on-shale-gas..
-det-var-taabelig-Politik; ej-Bankerne-
..om-Fiskeri-og-FiskeriKvoter..
..Nej-fra-Norge; klart-og-tydeligt; 70%..
..ja-Anders; tag-en-Albyl; ser-Du..nu-
er-Syrien-en-souveræn-Stat-der-ikke-
har-besat-Danmark-og-heller-ingen-
Planer-har-herom..endvidere=Mellem
-østen-paa-nær-Tyrkiet-ikke-omfattet-
af-den-Nordatlantiske-Traktat..som-var
-og-er-en-Forsikrings-Kontrakt-mellem
-Europa-og-Nordamerika-om-gjensidig
-Hjælp-imod-den-Røde-Hær's-mulige-
medfødte-Instinkter..og-vi-i-Danmark-
betaler-gerne-ForsikringsPræmien..At-
et-Medlem-af-Alliancen-lader-sig-træk-
ke-forvildet-rundt-i-Manegen-andre-
Steder-i-Verden-er-uvedkommende-
for-Alliancen; saa-længe-et-direkte-
Angreb-mod-dette-Medlem-indenfor-
dets-egne-Grænser-ej=forekommet..
..for-god-Ordens-Skyld..nævnte-
ForsikringsPræmie-omfatter-ikke-Ad-
gang-for-udenlandske-Leverandører-
til-selv-at-forsyne-sig-i-Statskassen-
næsten-efter-Forgodtbefindende..!

..außenpolitisches-Positionspapier..
..dullest-election-of-modern-times..
..uha; sikken-væmmelig-Englænder..
..Albertslund-Nord-per-København=
muslimsk..

..en-stærk-Statsminister; hun=jo-Rad..
..smør40-smør40; ellers-rigtigt-nok..
..svenska-Hovrätten..det-er-Sandhed..
og-Sandheden-er-forbudt..

..ja-og-Fanden-og-hans-Pumpestok..
..der-tages-i-notorisk-skattesnyd..
.."ikke-fordi-vi har-noget-at-skjule"..
..betjent-Bond-og-Frue-slaaet-ned..
..bør-som-Randzone-Loven-ad
Pommeren til; hurtigst-muligt..

..kan-efterhaanden-ligge-et-meget-
lille-Sted; ja-men-Hensigten-er-ogsaa-
at-Kirken-skal-omdannes-til-Rødt-
Partikontor-og-PropagandaCentral-
ligesom-dDR; langt-er-man-naaet..!

.."public-service"=altsaa"EL-service"..
..den-store-leder-marskal-Stalin..for-at-
kunde-reorganisere-danske-kulturelle..

..ny-Studievært-af-”forkert”-obervans..
..ja-hvorfor-betale-for-saadant-Bras..
..dDR-med-egen-skjult-Dagsorden..
..stjæler-skamløst; ja-mon-ikke..
..alle-er-trætte; Norge-Göteborg-DSB-
Holland-Belgien; Eu=vel-begejstret..

..hvem-instruerer-Bødskov-om-Eu..
.."skat"-instruerer-Holger; gør-Eu..?
..maa-dannes-før-man-kan-uddannes..
..daarlige-Manerer..ja-bestemt; hvor-
skulde-de-have-faaet-bedre..?

..jydske-Lov; helt-rigtigt-dog-mindre-
betydende..den-er-jo-stadigvæk-det-
afgørende-Fundament; og-har-været-
det-siden-før-den-blev-nedskrevet..

*..den-10.Marts-i-Aaret-1241..*
..vel-at-mærke-ikke-for-enhver-Pris..
..Tyskland-og-dets-"venner"..
..jamen-Eu=Fredens-"Projekt"; naa..!
..at-Turisterne-gider-komme..!
..as-much-a-victim-of-the-EMU-
project-as-any-other..

..has-his-head-buried-in-the-sand..
..de-andre-skal-have-vore-Penge..
..intet-betryggende-ved-den-Forsorg..
..før-vi-forstaar..forstaar-vi-ingenting..
.."skat"-rangerer-over-Politiet..
..nødvendigt-med-mere-kritiske-Øjne..
..Naa-det-kan-Du-ikke; replicerer..
-den-Tillid-har-skam-manglet-længe-!
..konservative-og-kommunister..tja..
..skal-ikke-kunne-ændres-bagefter..
..ja; de-optræder-ikke-altid-korrekt..
..Politiet-lader-København-i-Stikken..
..at-Loven-bør-trækkes-tilbage; ja..
..i-Norge-og-England-kan-man-godt..
..truer-folk-og-bruger-Bøllemetoder..
..intimiderer-de-ogsaa-Politiet..?
..udvidet-Kommisorium; mange-Tak..
..iskolde-overfor-at-to-Personer..
..en-BugtalerDukke-er-instrueret..
..har-Kvinderne-ødelagt..
..ja-vi-har-vel-ikke-hemmelige-Love..
..et-egentligt-konservativt-Parti..
..Berlingske, Politiken-og-Information;
en-køn-Ansamling..

..ross-og-sørensen..aah-jo..
..sygdomme-og-psykofarmaka..!
..han-er-ikke-helt-dum-denne-Krull..
..der-røg-min-santen-25Mand-til..
..i-gaar-var-det-70Mand..
..København-spilder-Milliarder..
..Nationens-Velstand-eller-
Statsmagtens..

..ja; netop-Marianne..det=Forskellen-
paa-Eu-og-f.Eks-EFTA..

..ja-de-skylder-at-komme-igang-med-
at-bruge-Hovedet; hele-Bundet..

..men-tomt-dDR-Ordgejl-er-det..!
..skatteyderbetalte-Partifunktionærer..
..35.000-i-Bøder-og-750.000-i-
Erstatning..Hjærtelig-Tak-til-Domstole-
og-Politi-for-Afklapsning-af-disse-
Forbrydere-der-trængte-ind-hos-
fredelige-Folk-i-Ly-af-Natten. De-bør-
ikke-anonymiseres-men-nævnes-
ved-Navn-og-Bopæl-saa-de-rigtig-
kan-skamme-sig. Det-var-den-
Behandling-de-gav-deres-Ofre..!

..Dommen..
..Landbruget-er-tilfredse..er-
Statsadvokaten-ogsaa..op-til-½-Aars-
ubetinget-Fængsel..var-ej-spontant..

..Maa-vi-se-Domsudskriften;
Spiegelhauer..hvad-
er-Forvandlingsstraffen..?

.."Eu-Kommissar"-vakler-i-Troen..
..Banque-de-France=tvivlende..
-chief-justice-of-Portugal’s-Supreme-
..de-tyske-Skatteydere-betaler-vel..
..snart-forbudt-at-dyrke-egen-Mad..!
..Friis-ser-Skriften-paa-Væggen..
..die-€-Rettungskredite-sind-verloren;
um-die-Schulden-anderer-Staaten..

..i-Tyskland=
700.000-Boliger-uden-Bad-eller-Toilet;
330.000-mangler-begge-Dele;
200.000=helt-uden-Opvarmning..

..had-reached-the-limits-of-Eu..
..chokerede..ja-men-det-er-da-sundt..!
..nur-die-Regierung-erscheint-und-
plädiert..sikke-demokratiske-Forhold..

..Thorvald-roterer..ja-men-kun-til-0..!
..forbeholdt-socialdemokratiske..
..en-latterlig-Lappeløsning..
..Tabere-og-middelmaadige-Elever..
..skal-de-overhovedet-gaa-i-Skole.?
..den-liljehvide-Professor..
..et-”mindre-værdigt”-Job..ja-det-er..
..nok-dette-her..saadanne-vil-komme..
..meget-mere-paa-Mesterlære..
..alle-betaler-og-faa-faar=Misbrug..
..ministerDumhed-for-400.000-Kroner..
..Mark-Sukkerbjerg-i-"Audiens"..
..retssikkerhed..næh; kun-for-sosser..
..svært-at-lade-være; ja-mon-ikke..
..ja-svært-med-saadanne-Epigoner..!
..to-make-UK-more-multicultural..
..aabenlyst-chokeret-SF-Borgmester..
..har-ført-Ordet-ad-absurdum..
..Pet-og-Mossad-to-Alen-af-samme..
..ej-Video..det-gode-gammeldags..
..rank-Ryggen-og-stem-imod..
..kun-for-det-egentlige=spar-2000Mio..
..hvem-ejer-Kirken; Menigheden-vel..
..ekstraRegning="Rabat"=1000Mio..
-Islam=kommet-til-Sveriges-Retssale-
..næhTak-Pia-kun-sande-Kristne..!
.."det-kan-vi-se-paa-alle-Statistikker"..
..ikke-rart-at-tænke-paa-hvad..
..høj-Skat-i-Tyskland=47,5%...
..Sverige=56,6%..Cypern=38,5%..!

-absolut-integritet..næh; ligesom-i-Dk-
..mere-”dansk”-Model..
-Dummebøder-Rockere-og-Skattefolk-
-Undersøgelse..ja; Advokat-eller-Politi-
..jamen-hun-var-jo-ikke-sosse..
..moderne-Landevejsrøveri..Afsløring..
..utilstedeligt; slet-og-ret..
..Partier-kan-faa-Bøder-af-Eu..!
..hører-kun-Totalitær-Stater-til..
..forkvaklet-ud-fra-vore-Standarder-
javel; men-ikke-ud-fra-deres-egne..

..Nej-Tak-fra-Island..
..et-"bureaukratisk-Misfoster"-og-
"bestemt-ikke-noget-for-os"..

..Us-Platugler-afpresser-BP..
..Europe’s-de-facto..
..die-gegenwärtige-Niedrigzinsphase-
darf-kein-Dauerzustand-sein-und-
darauf-sollte-sich-auch-niemand-
verlassen..

..Raus-aus-dem-Euro..?
..Eu's-Licitations-Cirkus..igen..igen..

..afbalanceret-økonomisk-Vurdering..
..Løn-1999-2013;Tyskland=+10%;
Grækenland=+41%; Irland=+30%;
Spanien=+28%; Frankrig=+30%..!
..Tag-selv-Bordet..
.."end-de-borgerlige"..
-62.000-i-KriseStatistik-
..joh; maaske-rigtigt..
..i-regulær-Opløsning..
-man-venter-til-Prisen-
er-faldet-lille-Frk.-

..Vestjyderne; de-kan..
..nu-begynder-Mordet..
..og-Lægeløftet..?
..nej-til Lykkeriddere..
..en-syg-Kultur..!
..det-3'største-endnu..!
..DF=sosserne+3,7%..
..uønsket..tjoe..!
..lovet-40%-billigere..!
..protestantisk-Arbejds..
..lige-for-Loven..?
..nedlæg-saa-det-Tilsyn..
-der-røg-45Mand-til-
..og-vi-behøver-skam-da-
ikke-Forsvaret..!

..den-sorte-er-bedre; ja..
..første-Time=08:00; Hr..
og-ingen-udenomsPjat..!
-en-frygtsom-lille-Mand-!
-Bondo-en-Skandale; Ja-
..rosværdig-Udvikling..?
..ja; rigtigt-Flabert..!
..Eu=helt-anden-Planet..
..i-Afrika-eller-i-Zoo..?
..Folkestyrets-Pris; ja..
..er-det-bedre-i-Dk..?
..4.100.000Kr/Stk..
..opdrages-til-at-mene-
det-rigtige..

..svensk-Propaganda-og-
Folkeopdragelse..

..betale-til-dDR-i-"folkets-
Tjeneste"..frivilligt..

forfordelt; nej-omvendt
..kun-Fantasier..hm..
-var-rød-fra-Begyndelsen-
..Sygdom-i-Folkestyret..
..og-mere-Raad-og-Brist..
..ryddes-op-i-den-Bule..
..Magtbrynde-uden-lige..
-ja-Tak; liberalt-Erhverv-!
..der=forskel-paa-Torsk..
..Iværksætter-Dk/Jubii..!
-beskæmmende-ja;stævn-
-aahTak; VindingKruse-
foretrækkes-altsaa-!

juridiske-Prokuratorkneb
..Omgaaelser-en-Masse..
..stop-saa; 0,2=sgu-0,0..
-Oslo-tæt-paa-Sort-Flertal-
..siger-hun-i-hvert-Fald..
..en-afdøds-Skuffe; fuld
af-Ansvarsforflygtigelse..

..saa-frygtelig-langt-til-
Bistandskontoret..!

..0,01-eller-0,21..?
..must-be-ready-to-leave..
Eu-Konsulenter+Platugler
..fordærvede-Embeds..
..lidt-fornuft; trods-alt..
..kalder-sig-Konservative..
Cypriot=€267.000;Tysker=
€51.000-og-skal-hjælpe-!!

..Aah-du-tossegode-
Europa..

-Linke-paa-bedre-Tanker-
..hvem-er-næste-
-Offer..?
..auch-ohne-den-Euro..
-indebtedness-cannot-be-
..with-$5-to-the-£..
-Italien=2000Tons-Guld-
..1,3Mio-Grækere..!
..the-sooner-we-leave..
..gespaltene-Währungs..
-Jedes-Land-haftet-allein-
für-seine-Schulden...naa!-

-19,2%-bereits;CDU+SPD-
..French-Anglophobia..
-lifetime’s-work-has-
..€-induced-depression..
-der-€=absolute-Blödheit-
.."Staatenfinanzierer"..
..darüber-lustig-macht..
-betaler-de-til-ESM;non-
..nicht-Deutschland-soll..
-en-Afhopper-?
..auf-Vertraulichkeit..hm..
..zwischen-Karlsruhe-Eu..
-Frankrig=lig-Tyskland-?
..en-sosse-er-fundet..!
..EA-og-Sandheden..
-en-lille-sød-1/6=15,7%-
..i-1898-var-det-14,2%..
-vanetanke+Humlebi-
..skat-og-Hjallerup..
-en-ikke-kendt-Person-
..de-ikke-egnede..
..Aabenhed..jaTak..
..18,3%+31,8%=50,1%..

..folkeligt-Mandat..?
-absurd-Konstruktion-!
-og-50,1%+3,2%+5,4%=
58,7%...+8,9%=67,6%-

-en-lille-sød-1/7=14,4%-
danske-Fregatter=græske
Tanks; uden-Ammunition

-AfbryderKnappen=bedst-
..politisk-korrekt-vaas..
-UdkantsOmraaderne=øh-
-jamen-Mugabe=radikal-!
-Polsag-og-567Millioner-
..en-DSB-Fiasko-igen..
..Feriepenge-Idioti..
-svage-og-inkompetente-
-ja; det-ligger-jo-centralt..
for-dem-med-Bil-!

..kreativ-PolitiBogføring..
..vi-kommer-heller-ikke..
..flere-Tosserier+Udg..
..professor-i-Umeaa..
-det-ekstreme-Sverige-
-kommunisme=Ondskab-
-Afhøringsmetoder-i-dDR-
-hvad=de-Beviser-værd-?
..acceptabelt-Niveau..!
..40minus18,5=21,5; Frk..
-hvordan-med-"Skat"-?
-nej; det-er-en-Privatsag-
-en-rigtig-Baron; Bjarne-!
-36-Lektioner/Uge..en-
arbejdsom-og-god-Mand-

..Netvolumemaal+Cost-
drivere+Omkostnings-
ækvivalenter=Idioti..!

..naar-Kassen-er-tom-er..
..sikkert-som-Penge-i..
-skrivefrækhed+Gl-Rang-
-Omkostninger/afspejles-
-en-fornuftig-Sognepræst-
-ja-Per; hvem-er-Næsten-
-grundlovsstridigt-i-Dag-?
..en-bristet-Vision..Ja..
..Eu-slaar-bagud..?
..forkert-EuRaadgivning..
..flere-unødige-Udgifter..
..her-en-ikke-unødig..
..Sydslesvig=lave-Priser..
..Nordslesvig=høje; Fru..
..Margaret-in-Memoriam..
1975=20.000/2012=600.000
ung-Kvinde=kulturberiget
..ogsaa-socialpædagog-i-
Aarhus=kulturberiget..!

..nedbrænd-alle-Kirker..
zones-urbaines-sensibles
-fyensk-KarriereKvinde-!
..det-nødvendige-
medlidenheds-Drab..ja.!

.."statsborgerskabsland"..
..juristisch-vorgesehen..?
-slipping-further-behind-
..when-Merkel-grasps..
..so-does-Portugal..yes..!
-hat-ein-großes-Potenzial-
'far-from-over'
'classic-financial-panic'
..Japan-breaks-China's..
-20Aars-Siesta;Nein-
-SydEu're-rigere-end-D-
-all-are-being-deceived=
alle-bliver-plattet-

..von-niemand-und-durch-
nichts; saah..hvad-med-
Zypern-Grækerne-og-de-
andre-sydpaa; de-snyder-
dig; lille-Schäuble..!

..og-er-Østrig-en-
Souveræn-Stat-eller-blot-
et-Appendix-til-EU..?