Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

Foreninger
Kultur
Ekspropriation
Officielle
Kommunerne

Lokal-Politikere
Lands-Politikere

Dagblade
-Meninger-

Skaane
Slesvig
Færøerne
Grønland

Folketingets
Ombudsmand


Valg-Resultater-Dk
Valg-Resultater-Færø
Valg-Resultater-Grønl

Grænseforeningen
GF-København
GF-Roskilde
GF-Aalborg

TV-fra-Folketinget
Partierne udenfor Folketinget & Øvrige i Politik
(Blandet Alfabetisk & Tilfældig Orden)

Arbejderpartiet
Bitter Blog
Den Danske Forening
Dansk Samling
Danskernes Parti
DanmarksNationaleFront
Danmarks Kommunistiske Parti
DKP-Marxister-Leninister
Dronten
Faklen
Folkebevægelsen-mod-EU
FolkestyrePartiet
Forenede Demokrater
FremskridtsPartiet
Friheds-Aktivisten
FrihedsKæmperne
Friheds-Partiet
Frit Norden
Fælles-Listen
Gulag
Helt-Normalt
Humanisme
Humanistisk Samfund
Hvem-Stemmer-Hvad
Ingen-Kirkeskat
Islamkritisk Netværk/Kirken
Klaus Riskær Pedersen
Kolind-Kuren
KristenDemokraterne
Kronen
Liberal Fristad
Liberalisme
Liberator
Libertas
Libertære Socialister
MandagMorgen
Max20-Liberale
Marxister
ModKraft
ModSpil
NationalPartiet

Nihilistisk Folkeparti
Pastor-Listen-Samtalerum
Patriot
Pio-Pio
Pirat-Partiet
Punditokraterne
Retsforbundet
RokokoPosten
RygerPartiet
Ræson
Raat-for-Usødet
SamfundsPartiet
Slank-Staten!
Snap-Hanen
Snylter-Staten
Socialisme-pb
Socialistisk Arbejderparti-FI
Socialistisk Information
Stram Kurs
Syndikalistisk 1. Maj
TjóðveldisFlokkurin
De-Uafhængige
Ulven-Ole
U-Retten
Urias-Posten
Vox Liberalis
Ande-Posten

Christiansborg Slot
Kommunale-Nøgletal
Anker Jørgensen
Grundlovs-Nyt
Hvem-Stemmer-Hvad
Klima-Debat
Kraka
SeNyt
SF-Debat
JerneSalt
Christiania FolkeAktie
Den-svenska-Oppositionen
Politi-Alarm
Pundit-Okraterne
Realisten-Se
Replique
Retten-paa-Vrangen
Cevea
Podia
Den-Fri
Helt-ud-af-EU-nu
Aabenheds-Tinget
Tobak-ja-Tak
Copenhagen Institute
Club-Lannung
Lissabontraktat & Grundlov
Bent-Jensen-Foreningen
Dragsdahl-Foreningen
Mogens Glistrup
Louis B. Knockel
Anders Lundkvist
euABC