Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

Uddannelse
Skibsfart

Georg-Stages-Minde

Haderslev Kajak-Kurser
Marstal Havkajak-Center
Svendborg Sejler-Skole
Svendborg Yacht-Center
Dansk Baad-Udlejning

Aalborg Maskinmesterskole
Aarhus Maskinmesterskole
F°roya Sjˇmanssk˙li
Fredericia Maskinmesterskole
Marstal Navigationsskole
Frederikshavn Maskinmesterskole
Frederikshavn S°fartsskole
Odense Maskinmesterskole
Svendborg Maritime-Academy
Maritimt Uddannelsescenter Vest
Skagen Skipperskole
S°fartens Praktikkontor
Fuld-Skrue-Frem
Fiskeri- & S°farts-Efterskolen