Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

I Danmark ....

H.C. Andersens Begravelse 11. August 1875 fra Vor-Frue Kirke i København.


Paa ottende Dagen efter Dødsfaldet blev H. C. Andersen stedet til Hvile fra Vor Frue Kirke i København. Begravelsen formede sig som en national Sørgedag og mange Mennesker deltog. Herunder Kongen og Kronprindsen. Det er vel et enestaaende Tilfælde, at ikke en eneste, nok saa fjernt beslægtet staar ved en Afdødes Baare. Saaledes var det med Andersen. Men til gengæld stod hele det danske Folk der, bevæget, som naar det bedstes mistes. Det der har virket saa meget ædelt og skønt i ens Liv. Der var saa mange Mennesker, at Kirken ikke kunde rumme de mange der ville vise H.C. Andersen den sidste Ære. Selve Jordefærden blev forrettet af Stiftprovst Rothe. Ved hans Kiste talte ogsaa Odense's Biskop C.T. Engelstoft, der i Ungdomsaarene havde været Rejsefælle i fjerne Egne og ogsaa stod i personligt Venskabsforhold til den afdøde Digter.