Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

I Danmark ....

HCA-Samfundet
HCA's Egen
KB om HCA
SDU om HCA

H.C. Andersens Blaa Bog
Født den 2. April 1805 i Odense. Død den 4. August 1875 i København.
Søn af Anne Marie Andersdatter (Født enten 1773 eller 1775, død 1833) og Skomagersvend, senere Friskomager Hans Andersen (Født 1782, Død 1816).
Skolegang: Kortvarig Undervisning i to "Pogeskoler" i 1810-11. Derefter spredt Skolegang i Odenses Fattigskole. Privatundervisning i København i 1819-22. Latinskolen i Slagelse og senere Helsingør i 1822-26. Studentereksamen ved Københavns Universitet i 1828.
Liv: Rejste til København i 1819. Blev Digter efter mislykkede Forsøg som Skuespiller og Balletelev. Vandt international Berømmelse fra Midten af 1830'erne. Nære Venner med blandt andre Familierne Collin og Wulff. Hyppig Gæst hos Kongehuset. Æresborger i Odense og Etatsraad i 1867. Begravet paa Assistens Kirkegaard i København.
Uddrag fra Fyens Stiftstidendes Blaa Bog
om H.C. Andersen.