Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

Kultur
Danmarks-Historie
Verdens-Krigene
Flag+Flagdage
1848-50
Muséer
Orkestre
Danske Liv-Regiment
Prindsens Liv-Regiment
Sjællandske Liv-Regiment
Falsterske Fod-Regiment
Kongens Jydske Fod-Regiment
Gardehusar-Regimentet
Dronningens Liv-Regiment
Fyenske Liv-Regiment
Feltherrens Fod-Regiment
Den Kongelige Livgarde
Forsvarsministeriet
Forsvarskommandoen
FE
Hærens Operative Kommando
Hjemmeværnet
Artilleriet
Søværnets Operative Kommando
Marine-Hjemmeværnet
Flyvertaktisk Kommando
Flyver-Hjemmeværnet
Fly-Kending
Beredsskabsstyrelsen

Farvandsvæsenet
Center for Operativ Oceanografi
Militære Studier
Livgarden
Livgarden's Messing-Ensemble
Livgarden's Musikkorps
Livgarden's Musikkorps Venner
Prinsens Musik-Korps
Slesvigske Musik-Korps
8. Regiment's Musik-Korps
Søværnets Tamburkorps
Kvindelige Marineres Musik-Korps
Kong-Christian-den-Tiende
Statens Forsvars-Historiske Museum
Forsvars- & Garnisons Museum
Dansk Militærhistorie
Bangsbo-Museet
Danske Forter
Dybbøl Banke
Hjemmeværns-Museet
Krudttaarns-Museet
Tøjhus-Museet
Dansk Marinehistorie
Aalborg Søfarts- & Marine-Museum
Aarhus Sø-Historiske Selskab
Dykkehistorisk Selskab
Fortun-Fortet
Fregatten Jylland
Fregatten Peder Skram
Fæstninger i Skandinavien
Peder Skram's Venner
Skibe paa Holmen
Garderhøj-Fortet
Iver Huitfeldt
Stevns-Fortet
Langelands-Fortet
Norske Festningene
Københavns Befæstning
Københavns Befæstning 1880-1920
Københavns Befæstning-Vestvolden
Københavns Befæstnings-Dag
Københavns Bombardement 1807

Maritime Venner
Marinens Bibliotek
Masnedø-Fort
Middelgrunds-Fortet
Nakskov Skibs-Museum
Niels Juel-Selskabet
Nyborg Fæstning
Orlogsmuseet
Springeren-Maritimt
Stengun
Strandings-Museet
Tank-Museum
Tordenskiold i Frederikshavn
Tordenskiold's Venner
U359
U-boat Wars
Vrag-Guiden
Dansk Fly-Historisk Museum
Dansk Veteran-Fly Samling
Zeppelin-Museet
Besættelsesmuseet i Aarhus 1940-45
Frihedsmuseet - København
Frihedsmuseets-Venner
Frihedsmuseet - Skanderborg
Modstands-Databasen
Historisk Samling fra Besættelsestiden
Tyske Flygtninge
Team-Schack
Timelapse
Forsvaret-af-NorgeSlesvigske Fod-Regiment Jydske Dragon-Regiment
Hovedorganisationen-af-Officerer
Reserveofficers-Foreningen
Personel-af-Reserven

Militærpoliti-Foreningen
Forsvarets-Civil-Etat
Centralforeningen-af-Stampersonel

3F
HK-STAT
Hærens-Konstabel-&-Korporalforening
Støt-vore-Soldater
Søe-Lieutenant-Selskabet
Hærens-Officers-Skole
Beredskabs-Forbundet

Chakoten
Dansk Panser
Motoriseret Overvaagning
Garder-Portalen
Garnisoner & Regimentschefer
KFUM-Soldatermission
Draken-Team
Gammelt Dansk Panser
GHR's Veteran Panser & Køretøjs-F
Howitzer-Dk
Militære Fly
Danmarks Flyvehistoriske Selskab
Dansk Flyvehistorisk Forening
Soldater-Legatet
Soldater-Portalen
U-Baads-Foreningen
Vaabenhistorisk-Selskab
Det Krigsvidenskabelige Selskab
Dansk Militærhistorisk Selskab
Fyns Militærhistoriske Samling
Norsk Vaapenhistorisk Selskap
Göta Vapenhistoriska Sällskap
Pansar-Museet
Fonden for Danske Veteran-Hjem
Marine-Foreningen
Esbjerg Marineforening
Fanø Marineforening
Fredericia Marineforening
Frederikshavn Marineforening
Glyngøre Marineforening
Grenaa Marineforening
Haderslev Marineforening
Hanstholm-Thisted Marineforening
Hirtshals Marineforening
Horsens Marine-Forening
Kolding Marineforening
Morsø Marineforening
Nibe Marineforening
Randers Marine-Forening
Skagen Marineforening
Skive Marineforening
Sønderborg Marineforening
Vejle Marineforening
Æbeltoft Marineforening
Aabenraa Marineforening
Aalborg Marineforening
Aarhus Marineforening

Bornholms Marineforening
Godthaab Marineforening


Kystartilleri-Foreningen
Luftværnsartilleri-Foreningen
Marineflyver-Foreningen
Flyvevaabnets Soldater-Forening

De Danske Forsvarsbroder-Selskaber
Forsvarsbrødre-Fredericia
Landsoldaten-Fredericia
Forsvarsbrødre-Holstebro

Forsvarsbrødre-Præstø & Omegn
Forsvarsbrødre-Silkeborg & Omegn
VaabenBrødre-Aarhus
De Danske Soldaterforeninger
Folk & Forsvar

Garder-Foreningerne
Københavns Garder-Forening
Nordre Birks Garder-Forening
Søndre Birks Garder-Forening
Frederiksborg Amts Garder-Forening
Helsingør Garderforening
Høje-Taastrup Garderforening
Garder-Netværk
Gl. Roskilde Amts Garder-Forening
Køge Garderforening
Haslev Garderforening
Sydsjællands Garder-Forening
Vestsjællands Garderforening
Fyens Garder-Forening
Nordfyens Garderforening
Ærø Garder-Forening af 1920
Aarhus & Omegns Garder-Forening
Hjørring Garderforening
Horsens & Omegns Garderforening
Kolding & Omegns Garderforening
Nordjyllands Garderforening
Ringkøbing Garderforening
Silkeborg Garderforening
Skive Garderforening
Thisted Amts Garderforening
Vendsyssel Garderforening
Viborg Garder-Forening

Danske Liv-Regiment
Falsterske Fod-Regiment
Sjællandske Liv-Regiment
Gardehusar-Regimentet
Gardehusarforeningen for Fyns Stift
Fyenske Liv-Regiment
Dronningens Liv-Regiment
Kongens Jydske Fod-Regiment
Feltherrens Fod-Regiment
Prinsens Liv-Regiment
Slesvigske Fod-Regiment
Jydske Dragon-Regiment
Felt-Artilleriet
Kongens Artilleri-Regiment
Nordvestsjællands Feltartilleri
Pioner-Regimentet
Jydske Træn-Regiment
Sjællandske & Jydske Telegraf
Intendatur-Korpset
Københavnske Soldater-Samvirke
Aarhus Soldater-Samvirke

Marine-Foreningen
Københavns Marineforening
Kongens-Lyngby Marineforening
Amager Marineforening
Brøndby Marineforening
Frederikssund Marineforening
Frederiksværk Marineforening
Gilleleje Marineforening
Hundested Marineforening
Hørsholm-Rungsted Marineforening
Korsør Marineforening
Køge Marineforening
Nakskov Marineforening
Nykøbing-Falster Marineforening
Nykøbing-Sjælland & Odsherred
Næstved Marineforening
Roskilde Marineforening
Slagelse Marineforening
Vordingborg Marineforening

Assens Marineforening
Faaborg Marineforening
Langelands Marineforening
Marstal Marineforening
Middelfart & Omegn
Nyborg Marineforening
Odense Marineforening
Svendborg Marineforening

Marine-Foreningen

Kastellet
-Dets Venner-
Kongens Artilleri-Regiment
Dronningens Artilleri-Regiment
Sjællandske Artilleri-Regiment
Nørrejydske Artilleri-Regiment
Sønderjydske Artilleri-Regiment
12. Artilleri-Afdeling
Hærens Artilleri-Skole
Tøjhuset
Intendantur-Korpset
Intendantur-Korpset
FlyveVaabnet