Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske
Kirken
Kultur
Danmarks-Historie
Verdens-Historie
Forsvaret
Domstolene
Matador+Div
Christian-X-Billeder

*Wiki-Dansk*
*Wiki-Islandsk*
*Wiki-Norsk*
*Wiki-Svensk*
*Wiki-Engelsk*
*Wiki-Tysk*

03--> Hans-Majestæt-Kong-Christian's-25-Aars-Regerings-Jubilæum-15.Maj-1937.
04-->
Kong-Frederik-VIII-besøger-Kaiser-Wilhelm-II-1906.
05-->
Kong-Frederik-VIII-besøger-Kristiania-(Oslo)-1907.
06-->
HundredeAarsdagen-for-Kong-Christian-IX-Fødsel-8.April-1918.
07-->
Afstemningen-om-Genforeningen-1.Zone-10.Februar-1920.
08-->
Afstemningen-om-Genforeningen-2.Zone-14.Marts-1920.
09-->
Afstemningen-om-Genforeningen-Flensborg-14.Marts-1920.
10-->
Danske-Soldaters-Indtog-i-Sønderjylland-5.Maj-1920.
11--> 
Kong-Christian-X-og-Genforeningen-i-Sønderjylland-9+10+11-Juli-1920.
12-->
Motorskibet-"Fionia"-Hjemkommer-fra-London-Paris-Rom-21.December-1920.
13-->
Kong-Christian-den-Tiende-og-Dronning-Alexandrine-besøger-Jamboree'n-1924.
14--> Kong-Christian-den-Tiende-modtages-paa-Vejle-Raadhus-1927.
15-->
Kong-Christian-den-X-besøger-The-2.Buffs-Aldershot-1929.
16-->
Kong-Christian-den-X-besøger-Gardehusar-Regimentet.
17-->
Lillebæltsbroen-bygges-1930-35.
18-->
Kong-Christian-den-Tiende-indvier-Lillebæltsbroen-14.Maj-1935.
19-->
Ingrid-Victoria-Sofia-Louise-Margareta;født-Prinsesse-af-Sverige-24.Maj-1935.
20--> Bondetoget-til-Kong-Christian-den-X-29.Juli-1935.
21--> H.P. Hanssen-Nørremølle's-Begravelse-30.Maj-1936.
22--> Kongerevyen-2.Oktober-1936.

Aabner-alle-i-nye-Faneblade!

Frederik-VII's
(H.C.Lumbye)
23--> Kong-Christian-den-X-indvier-Storstrømsbroen-26.September-1937.
24-->
Kong-Christian-den-X´s-Morgenridt-1937.
25-->
Prins-Valdemar-begraves-fra-Holmens-Kirke-og-Roskilde-14.Januar-1939.
26-->
Operation-"Weser-Übung"-Danmark-og-Norge-besættes-9.April-1940.
27--> 
Besættelsen-af-Danmark-den-9.April-1940.
28--> Kong-Christian-den-X-Tiderne-er-alvorlige-og-tunge.
29-->
Kong-Christian-den-X's-70-Aar's-Fødselsdag-26.September-1940.
30--> Statsminister-Thorvald-Stauning's-bisættelse-fra-Forum-10.Maj-1942.
31-->
Hans-Majestæt-Kong-Christian's-30-Aars-Regerings-Jubilæum-Maj-1942.
32--> Kong-Christian-den-X-paa-Morgenridetur-i-København.
33-->
Kong-Christian-den-10-walking-through-the-steets-of-Copenhagen.
34--> Oberst-Christian-Frederik-von-Schalburg.
35--> Folkestrejken-i-København-1944.
36--> DSB-under-Besættelsen-1940-45.
37-->
Tre-Danske-Regimenter-Garnisonerede-i-Sverige.
38--> Kong-Christian-den-10-med-Familie-paa-Amalienborg-1941.
39-->
Kong-Christian-den-10-med-Familie-paa-Sorgenfri-Slot-26.September-1941.
40--> Kong-Christian-X-rider-og-kører-gennem-København-26.September-1941.
41-->
Befrielsens-Dag-5.Maj-1945.
42--> Hans-Majestæt-Kong-Christian-den-X's-tale-ved-Befrielsen.
43--> 
Montgomery-og-Kong-Christian-X-kører-gennem-København.
44-->
Copenhagen-Liberation-1945.
45--> 
Glimt-fra-Befrielsen-i-Jylland-1945.
46-->
Kong-Christian-den-X-kører-til-Rigsdagen-1945.
47-->
Kong-Christian-X-og-Danskheden.
48-->
Kong-Christian-den-X-fylder-76-Aar-1946.